ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โอ๊คลิน (ประเทศไทย) ผู้จำหน่ายเครื่องกำจัดขยะ เครื่องทำปุ๋ย

เครื่องกำจัดขยะให้เป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ลดปริมาณขยะอาหารได้ถึง 80-90%


โอ๊คลิน (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหาร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง โดยมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะเศษอาหารให้มากที่สุด
ทั้งนี้โอ๊คลินมีการจัดกิจกรรมรักษ์โลกมากมาย เพื่อแสดงถึงจุดยืนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะเศษอาหาร
จัดกิจกรรมปลูกผักและปลูกต้นไม้ หรือมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องย่อยเศษอาหารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ปลูกต้นไม้และพืชผัก และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย

Top