#PRACHUAPKHIRIRUNBYTIPCOSEASON4 ขยะจะเป็น “0” (ศูนย์) Zero waste by OKLIN

#PRACHUAPKHIRIRUNBYTIPCOSEASON4 ขยะจะเป็น “0” (ศูนย์) Zero waste by OKLIN

ปีนี้งานวิ่ง #PRACHUAPKHIRIRUNBYTIPCOSEASON4 ขยะจะเป็น “0” (ศูนย์) Zero waste by OKLIN
 
สรุปปริมาณขยะ
ขยะเศษอาหาร 104.69 กิโลกรัม
ขยะทั่วไป 47.41 กิโลกรัม
ขวดพลาสติก 15.46 กิโลกรัม
ขวดแก้ว 0.5 กิโลกรัม
กระดาษ 3.43 กิโลกรัม
กรป๋องอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม
พลาสติก 16.94 กิโลกรัม
รวมปริมาณขยะทั้งหมด 189.43. กิโลกรัม
ลดปริมารคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 405.81 kg.CO2e
.
Oklin (โอ๊คลิน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปดูและจัดการขยะ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรม #เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ที่สามารถกำจัดเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 🥗🍗🍍
ผ่านการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top