โอ๊คลินกำจัดเศษอาหารให้เป็นศูนย์

โอ๊คลินกำจัดเศษอาหารให้เป็นศูนย์

     

โอ๊คลินกำจัดเศษอาหารให้เป็นศูนย์ วันนี้โอ๊คลินได้นำเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารช่วยกำจัดขยะเศษอาหาร ที่ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนต์ เพื่อกำจัดขยะเศษอาหารที่น้องๆทานเหลือ น้องนักเรียนที่เข้าร่วมทัศนศึกษาวันนี้ เจ้าหน้าที่โอ๊คลินได้แนะนำน้องๆให้ความรู้การจัดการขยะ และแยกขยะได้อย่างถูกต้องในแต่ละประเภทอีกด้วย

More Posts

Send Us A Message

Top