Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerde de web sitesi bulunan bahis şirketi Mostbet ile oyununuz unutulmaz bir maceraya dönüşecek. Burada uygun oranlar, çeşitli bonuslar ve promosyonlar, bedava bahisler, bedava çevirmeler ve hızlı para çekme işlemleri bulacaksınız. Mostbet promosyon kodunu kullanarak daha da fazla hediye kazanabilirsiniz. Kullanışlı mobil uygulamamız oyunun önemli anlarını kaçırmamanıza yardımcı olacaktır.
Previous
Next

Oklin เครื่องกำจัดเศษอาหาร กำจัดขยะ ย่อยเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร ทำปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

“Oklin ผู้นำโซลูชั่นการแก้ปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2025 และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030”

Play Video

รีวิวการใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

Play Video

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหารไปแล้ว?

4-6-04
0

กิโลกรัม/ปี

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินสามารถกำจัดขยะเศษอาหารมากกว่า 4,117 ตัน/ปีหรือ 4,116,840 กก./ปี

4-6-06
0

กิโลกรัม/ปี

ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบถึง 164,673 กก./ปี

4-6-05
0

kgCO2e/ปี

สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้ถึง 10,415,000 kgCO2e/ปี

เครื่องย่อยเศษอาหาร Oklin ทำงานอย่างไร

จุดเริ่มต้นของเครื่องกำจัดเศษอาหาร โอ๊คลิน

ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ระบายหายไปได้และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

ทำไมต้องกำจัดเศษอาหาร ด้วยโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน OKLIN จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

หลักการทำงานของเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลิน

เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย Oklin Composter เป็นการกำจัดขยะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะอาหาร ได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้

Play Video

ข้อดีของเครื่องย่อยเศษอาหารโอ๊คลิน

สะดวก ใช้งานง่าย

ทิ้งได้ทุกเวลาไม่ต้องรอรอบ

ค่าบำรุงรักษาต่ำ

ระบบประหยัดพลังงาน

ฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ

ลดขยะอาหารได้มากถึง 80-90%

ลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบ

กระบวนการทำงานโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหาร

กำจัดลงในเครื่องโอ๊คลิน

เปลี่ยนเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นำไปบำรุงต้นไม้/ผืชผลการเกษตร

โอ๊คลินสัญจร-กำจัดขยะเศษอาหารเคลื่อนที่

0
กำจัดขยะเศษอาหารจากโครงการรวมทั้งสิ้น 2,064 กก.
0
เปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากการย่อยสลายจากรวมทั้งสิ้น 350 กก.
0
สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 5,222 kg./co2e

รีวิวจากผู้ใช้งานเครื่องในบ้าน

รีวิวจากผู้ใช้งานเครื่องอุตสหกรรม

บทวิจารณ์จากผู้ใช้จริง

Play Video
ง่าย
ปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงาน
หลากหลายขนาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กหรือการดำเนินงานขนาดใหญ่
ประหยัด
ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการใช้วิธีการหมักในสถานที่สำหรับขยะอาหาร
ยั่งยืน
เบี่ยงเบนของเสียจากการฝังกลบและปุ๋ยผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดสวนการทำสวนหรือการทำฟาร์ม
Previous
Next
Top