Previous slide
Next slide

Oklin เครื่องกำจัดเศษอาหาร กำจัดขยะ ย่อยเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร ทำปุ๋ยอินทรีย์อัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อย

เกี่ยวกับเรา – ผู้จัดจำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

“Oklin ผู้นำโซลูชั่นการแก้ปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2025 และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030”

Play Video

รีวิวการใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

ถังย่อยเศษอาหารจาก Oklin มีเป้าหมายเพื่อกำจัดเศษอาหาร ลดการเหลือทิ้งของขยะอาหารให้ได้มากที่สุด
ตั้งแต่ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับองค์กร หน่วยงานราชการ เทศบาล มาฟังรีวิวส่วนหนึ่งจากผู้ใช้จริงของ Oklin

Play Video

จุดเริ่มต้นของเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ระบายหายไปได้และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

4-6-04
0

กิโลกรัม/ปี

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินสามารถกำจัดขยะเศษอาหาร 4,677,470 กก./ปี

4-6-06
0

กิโลกรัม/ปี

ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบถึง 1,339,189 กก./ปี

4-6-05
0

kgCO2e/ปี

สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้ถึง 2,174,905 kgCO2e/ปี 

เครื่องย่อยเศษอาหาร Oklin ทำงานอย่างไร

จุดเริ่มต้นของเครื่องกำจัดเศษอาหาร โอ๊คลิน

ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ระบายหายไปได้และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

ทำไมต้องกำจัดเศษอาหาร ด้วยโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน OKLIN จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

หลักการทำงานของเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลิน

เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย Oklin Composter เป็นการกำจัดขยะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะอาหาร ได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้

Play Video

ข้อดีของเครื่องย่อยเศษอาหารโอ๊คลิน

สะดวก ใช้งานง่าย

ทิ้งได้ทุกเวลาไม่ต้องรอรอบ

ค่าบำรุงรักษาต่ำ

ระบบประหยัดพลังงาน

ฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ

ลดขยะอาหารได้มากถึง 80-90%

ลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบ

กระบวนการทำงานโอ๊คลิน

ขยะเศษอาหาร

กำจัดลงในเครื่องโอ๊คลิน

เปลี่ยนเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นำไปบำรุงต้นไม้/ผืชผลการเกษตร

โอ๊คลินสัญจร-กำจัดขยะเศษอาหารเคลื่อนที่

0
กำจัดขยะเศษอาหารจากโครงการรวมทั้งสิ้น 4,369 กก.
0
เปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากการย่อยสลายจากรวมทั้งสิ้น 742 กก.
0
สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 2,007 kg./co2e

รีวิวจากผู้ใช้งานเครื่องในบ้าน

รีวิวจากผู้ใช้งานเครื่องอุตสหกรรม

ข่าวสาร

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

บทวิจารณ์จากผู้ใช้จริง

Play Video
ง่าย
ปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงาน
หลากหลายขนาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กหรือการดำเนินงานขนาดใหญ่
ประหยัด
ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการใช้วิธีการหมักในสถานที่สำหรับขยะอาหาร
ยั่งยืน
เบี่ยงเบนของเสียจากการฝังกลบและปุ๋ยผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดสวนการทำสวนหรือการทำฟาร์ม
Previous slide
Next slide
Top