Oklin green space workshop โรงเรียนบางกอกพัฒนา

Oklin green space workshop โรงเรียนบางกอกพัฒนา

 #oklingreenspaceworkshop กิจกรรม Work Shop ปลูกผักและบำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ผ่านการย่อยสลายด้วยโอ๊คลิน พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ให้กับน้องๆนักเรียน Year 1 โรงเรียนบางกอกพัฒนา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 7 คลาส กว่า 160 คน นอกจากน้องจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังได้เห็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการกำจัดขยะเศษอาหาร รวมทั้งยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop และได้นำกลับบ้านไปดูแลต่ออีกด้วย

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top