ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โอ๊คลิน (ประเทศไทย) ผู้จำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหาร เครื่องกำจัดขยะ

เครื่องย่อยเศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ย ให้เกิดพื้นที่สีเขียว สำหรับใช้ในบ้านและอุตสาหกรรม


เครื่องกำจัดขยะสามารถช่วยย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เวลาในการย่อยสลายเพียง 24 ชั่วโมง เครื่องย่อยเศษอาหารโอ๊คลินมีจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษในการย่อย ทำให้คุณได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

OKLIN (THAILAND) CO., LTD.

ติดต่อเรา

Top