admin

บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เ …

บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า Read More »

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) จัดโครงการ “สวนผักปันสุ …

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา Read More »

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จับมือ 101 True digital …

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า Read More »

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กับสำนักงานเขตกรงเทพมหานคร เขตพญาไท

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 2 …

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กับสำนักงานเขตกรงเทพมหานคร เขตพญาไท Read More »

วิตามินบำรุงพืช ผูกพรรณ จากเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน

วิตามินบำรุงพืชคืออะไร ปุ๋ยอินทรีย์ สารหรือสิ่งซึ่งเราใ …

วิตามินบำรุงพืช ผูกพรรณ จากเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน Read More »

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน… …

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร Read More »

OKLIN ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok River Festival 2022 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ”

OKLIN ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok River Festival …

OKLIN ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok River Festival 2022 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ” Read More »

โครงการปลูกต้นกล้า บำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจากงาน Bangsaen Series

กิจกรรมในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกแบบผสมผสา …

โครงการปลูกต้นกล้า บำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจากงาน Bangsaen Series Read More »

Top