admin

บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง และก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (scope 1+2 ) จากโครงการ  Production of Soil Application from organic Waste at Yasothon Towm Municipality เลขที่เครดิต TH-21-4549737-4549780-1-1-54

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณสุชิณา ขานจันทึก ผู้จัดการส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 300 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิรัช ติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทาง AIS Contact Center (นครราชสีมา) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป โดย “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular …

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา Read More »

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จับมือ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ส่งมอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ในป่า เนื้อหา : เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ร่วมกับ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ด้วยการมอบสารบำรุงดิน หรือ ปุ๋ยน้ำหนัก  3,000 กิโลกรัม ซึ่งมาจาการกำจัดขยะเศษอาหาร 17,647 กิโลกรัม มอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ ผู้บริหารบริษัทโอ๊คลิน (OKLIN) ประเทศไทย และ(ผู้แทนจากทรู) ร่วมมอบปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหาร ให้แก่ นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำหรับ โครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท …

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า Read More »

การบริหารจัดการมูลฝอยในงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี

  การบริหารจัดการมูลฝอยในงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี กำหนดการคัดแยกขยะในจุดคัดแยกขยะทั้ง 40 จุด ดังนี้ ขยะเศษอาหาร นำไปทำปุ๋ย โดย บ. โอ๊คลินนำไปหมักทำปุ๋ยประมาณ 230 กก./วัน ( เครื่องย่อยเศษอาหารภายในงาน 30 กก. และนำไปหมักยังโรงงาน 200 กก.) ขยะเศษอาหารส่วนที่เหลือกรุงเทพมหานครจะนำไปหมักทำปุ๋ยในโรงงานหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร ขวดใส นำเข้าโครงการมือวิเศษ แยกเพื่อให้พี่ไม้กวาด จัดทำเสื้อสะท้อนแสงให้พนักงานกวาด ขยะรีไซเคิล คัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ขยะทั่วไป เก็บรวบรวม ส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประจำจุดคัดแยก จุดละ 2 คน ปฏิบัติงาน 2 รอบเวลา รอบเช้า :10.00-16.00 และรอบบ่าย: 16.00-22.00 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายให้ความรู้และคำแนะนำการคัดแยกขยะ ให้กับเจ้าหน้าเขตที่ประจำจุดทิ้งขยะภายในงานทั้ง 40 จุด ก่อนปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท การบรรยายแบ่งเป็น …

การบริหารจัดการมูลฝอยในงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี Read More »

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กับสำนักงานเขตกรงเทพมหานคร เขตพญาไท

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมงให้กับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท) เพื่อใช้ในการกำจัดขยะเศษอาหารในสำนักงานเขตให้เป็นศูนย์ เพื่อใหเสอดคล้องกับนโยบายไมเทรวม กำจัดขยะเศษอาหารให้ถูกวิธี และกำจัดทันที ด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน  OKLIN COMPOSTER สำนักงานเขตพญาไท ยังมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไว้แจกจ่ายในชุมชน แม้กระทั้งชุมชนเองก็มีโครงการสามารถเข้ามาปลูกในพื้นที่ของสำนักงานเขตได้ ปลูกไว้เทานเองโดยทั้งนี้ได้มีการบำรุงจากปุ๋ยเศษอาหาร โดยวิธีการหมักธรรมชาติ อีกทั้งในอนาคตจะนำปุ๋ยที่กำจัดด้วยเครื่องโอ๊คลินมาบำรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผักที่ปลูกเป็นผักปลอดสาร 100 % ไม่ว่าจะเป็น ต้นขนุน ต้นมะนาว ต้นมะกรูก ส้มโอ ฝรั่ง มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริก  กระเพรา พืชผักสวนครัวที่ใช้ประกอบอาหารเป็นประจำ รวมไปถึงโรงเพาะเห็ด สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน…#โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อีกด้วยสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Facebook page : oklinthailandLine official : @oklinthailand …

โอ๊คลินมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กับสำนักงานเขตกรงเทพมหานคร เขตพญาไท Read More »

วิตามินบำรุงพืช ผูกพรรณ จากเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน

วิตามินบำรุงพืชคืออะไร ปุ๋ยอินทรีย์ สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อให้ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงาม ดีและให้ผลิตผลสูงขึ้นโดยทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ ผูกพรรณคืออะไร #วิตามินรักษ์โลก วิตามินบำรุงพืชคุณภาพสูงจากขยะเศษอาหารที่ผ่านการย่อยสลายด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินให้กลายเป็นวิตามินบำรุงพืชภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ผูกพรรณช่วยลดขยะเศษอาหาร วิตามินบำรุงพืช 150 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 0.9กก. วิตามินบำรุงพืช 450 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 2.65 กก. วิตามินบำรุงพืช 1,000 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 5.9 กก. กระบวนการผลิตวิตามินบำรุงพืช ขยะเศษอาหาร > กำจัดด้วยเครื่องโอ๊คลิน > วิตามินบำรุงพืช “ผูกพรรณ”

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน…#โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อีกด้วย #OKLIN An innovative food waste composter using biotechnology reduces the amount of food waste by 80-90% in 24 hours .Food waste in landfill produces methane, one of the gas that causes global warming. Oklin composter help reduce methane, and reduce …

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร Read More »

แชร์ไอเดีย ลอยกระทงรักษ์โลก #ลอยกระทง #OKLIN

แชร์ไอเดีย ลอยกระทงรักษ์โลก #ลอยกระทง #OKLIN1. กระทงน้ำแข็ง ทำง่าย ใช้วัสดุน้อย อีกทั้งยังสร้างขยะน้อยด้วย2. ลอยกระทงออนไลน์ ไม่สร้างขยะ ไม่เสียงโควิด จะลอยกี่รอบก็ได้3. 1 ครอบครัว 1 กระทง ลดการเพิ่มขยะ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายได้นะOklin เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ที่รักษ์โลกและห่วงใยสิ่งแวดล้อม #กำจัดเศษอาหารต้องโอ๊คลิน #โอ๊คลินเศษอาหารดียังไง♻️ไม่ต้องแยกน้ำ: ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มตลอดอายุการใช้งาน สามารถเทน้ำได้ไม่ต้องแยกน้ำอก👉🏻ระบบอัตโนมัติ: เป็นปุ๋ยภายใน24 ชั่วโมง นวัตกรรมจากออสเตรเลีย👉🏻ปุ๋ยแห้งร่วน: สามารถบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรได้ทันที👉🏻ย่อยด้วยจุลินทรีย์: ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ❌ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม❤️ราคา 69,000 บาท จ่ายครั้งเดียวจบค่ะ ❤️♻️มีทั้งแบบใช้ในบ้านและอุตสาหกรรม รองรับทุกรูปแบบในการใช้งานสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่✨ Facebook page : oklinthailand✨ Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ) คลิก https://lin.ee/JPnVHeO✨Instagram : คลิก https://www.instagram.com/oklinthailand/✨Website : https://www.oklinthailand.com/✨ …

แชร์ไอเดีย ลอยกระทงรักษ์โลก #ลอยกระทง #OKLIN Read More »

OKLIN ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok River Festival 2022 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ”

OKLIN ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok River Festival 2022 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 “รักษ์ ณ สายน้ำ” ✨งานที่คุณจะได้ ช้อป ชิม สินค้าชุมชน เพลิดเพลินกับวงดนตรีหลากหลายแนว จากศิลปินดังและวงดนตรีจากมหาวิทยาลัย พร้อมไหว้พระ ทำบุญ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต 🙏✨🚤 บริการเรือรับส่งฟรี (Free Shuttle Boat) วันที่ 5-7 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น. – 22.00 น.วันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น. – 24.00 น.นวัตกรรมการจำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

โครงการปลูกต้นกล้า บำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจากงาน Bangsaen Series

กิจกรรมในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกแบบผสมผสานเลียนแบบธรรมชาติ โดยผู้แทนจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยจากการกำจัดขยะในงานวิ่ง Bangsaen Series ซึ่งปริมาณปุ๋ยที่ได้ ได้จากขยะเศษอาหารหลังจบงานวิ่ง BS10-2022 คือจำนวน 16.15 kg. ก่อนหน้านี้ได้ปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ในงานวิ่ง BS21-2021 และ BS42-2021 เมื่อต้นปีคือ 13.5 kg. รวมจำนวนปุ๋ยจากทั้ง 3 ครั้ง คือ 29.6 kg. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิต บุคลากร ในมหาวิทยาลัยบูรพา,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,บริษัทไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด และพันธมิตร ในงานวิ่ง Bangsaen Series (Park-Run ,Oklin)

Top