admin

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนมอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา AIS Contact Center Development & Training Arena ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งปุ๋ยสร้างบุญ” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน AIS Contact Center Development & Training Arena ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง …

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืน Read More »

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ True digital park ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน True digital park ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (อบต.บางปลา) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กิโลกรัม ซึ่งรับมอบโดย นายพศิน ภูแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และตัวแทนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีบางปลา กว่า 100 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน กลุ่มสตรีบางปลา ในปัจจุบัน มีชาวไทยพุทธ และ …

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ Read More »

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน โครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน”นำทีมโดย คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมนีรารีทรีท  และคุณ ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหาร ติดตั้งเครื่องและกำจัดขยะเศษอาหารในโรงแรม ย่อยสลายเป็นวิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม รับมอบโดย คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง และสมาชิก กว่า 20 คน พร้อมทั้ง คุณเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คุณสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม neera retreat hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเตรียมพร้อมและการแบ่งปันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองจาก …

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน Read More »

การกินอย่างยั่งยืน (Sustainable Eating)

การกินอย่างยั่งยืน (Sustainable Eating) และการใช้ปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารนำไปบำรุงพืชผลทางการเกษตร เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ช่วยลดปัญหาขยะอาหารและสนับสนุนระบบการเกษตรที่ยั่งยืน การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพของเราด้วยการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ ความสำคัญของการกินอย่างยั่งยืน การกินอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลือกอาหารที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกินผักที่ปลูกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักที่ปลอดสารพิษ สามารถช่วยลดการสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในการเกษตร การแปรเศษอาหารเป็นปุ๋ย การกำจัดขยะเศษอาหารอย่างชาญฉลาดสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องส่งไปกำจัดที่ฝังกลบ และยังเป็นการสร้างทรัพยากรใหม่จากวัสดุที่ถูกทิ้ง การทำปุ๋ยจากเศษอาหารเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแปรรูปเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถนำไปใช้บำรุงดินและพืชผลทางการเกษตรได้ การทำปุ๋ยช่วยเพิ่มคุณภาพของดิน ลดความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมี และสนับสนุนระบบนิเวศเพื่อให้มีความสมดุลในพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย การบำรุงพืชผลทางการเกษตรด้วยปุ๋ยจากเศษอาหาร ปุ๋ยที่ได้จากการเศษอาหารมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช การใช้ปุ๋ยนี้ในการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งรักษาความสมดุลของดิน และลดการพึ่งพาสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการสะสมของสารพิษในดินและน้ำ การปลูกผักด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้ผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี แต่ยังเป็นการรักษาหลักการของการเกษตรที่ยั่งยืน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การกินอย่างยั่งยืนและการใช้ปุ๋ยจากขยะเศษอาหารเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตที่สามารถสร้างผลประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งในแง่ของสุขภาพ, สิ่งแวดล้อม, และความยั่งยืนของระบบอาหาร การเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเราเอง และการใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างคุ่มค่า เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น การสร้างความตระหนักและการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของเราสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในแง่ของการรักษาสุขภาพของเราเอง และการรักษาโลกของเราให้ยั่งยืนสำหรับรุ่นต่อๆ ไป สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่- Facebook page : oklinthailand- Line official : @oklinthailand (มี …

การกินอย่างยั่งยืน (Sustainable Eating) Read More »

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ทาโร่ บริษัทที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความยั่งยืน ด้วยการมอบวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม ที่ผ่านการแปรรูปขยะอาหารรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆส่วนเกินในไลน์การผลิต ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงสวนผัก ลดการใช้สารเคมี ทาง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้วิตามินบำรุงพืชนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป โดย “สวนปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม …

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง Read More »

News : "พัชรวาท" ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวที COP28 ย้ำ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ได้อยู่อาศัยต่อไป วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ Expo City เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงการประชุมระดับสูง (High-level Segment) ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) ตอกย้ำจุดยืนประเทศไทย พร้อมเรียกร้องทุกประเทศร่วมกันลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง "โลกใบเดียวของเราส่งสัญญาณแล้วว่า ปี 2023 กำลังจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุด ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่ได้ต่อไป” รมว.ทส. กล่าวในถ้อยแถลงย้ำต่อเวทีโลกว่า คนไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนมากขึ้น และประเทศไทยยืนยันว่าได้ทำตามสิ่งที่ได้ให้คำมั่นไว้ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานภายในประเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อไป โดยประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ค.ศ. 2030 ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ภายในปี ค.ศ. 2025 และจะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศเศรษฐกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วน และรัฐบาลไทย ยังได้เร่งผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว โดยมีกลไกการเงินที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์อย่างเป็นระบบ ทั้งยังได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน และจะสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการผลักดันตัวอย่างของการปรับตัวในภาคเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ โดยมองว่าการระดมเงิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ภายในปี 2025 จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ ประเทศไทย ในฐานะรัฐภาคี ยินดีที่จะได้เห็นความชัดเจนของกองทุนสำหรับการสูญเสียและความเสียหาย ใน COP28 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินสถานการณ์การดำเนินงานระดับโลก จะสะท้อนให้เห็นเส้นทางสู่ 1.5 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายของความตกลงปารีส cr.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้อยแถลงในเวที COP28 ย้ำ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ได้อยู่อาศัยต่อไป

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวที COP28 ย้ำ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ได้อยู่อาศัยต่อไป วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ Expo City เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงการประชุมระดับสูง (High-level Segment) ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) ตอกย้ำจุดยืนประเทศไทย พร้อมเรียกร้องทุกประเทศร่วมกันลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง “โลกใบเดียวของเราส่งสัญญาณแล้วว่า ปี 2023 กำลังจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุด ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่ได้ต่อไป”รมว.ทส. กล่าวในถ้อยแถลงย้ำต่อเวทีโลกว่า คนไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนมากขึ้น และประเทศไทยยืนยันว่าได้ทำตามสิ่งที่ได้ให้คำมั่นไว้ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานภายในประเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อไป โดยประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ค.ศ. 2030 ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ภายในปี ค.ศ. 2025 และจะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศเศรษฐกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วน และรัฐบาลไทย ยังได้เร่งผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ …

ถ้อยแถลงในเวที COP28 ย้ำ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ได้อยู่อาศัยต่อไป Read More »

#โอ๊คลินสัญจร #OKLINFOODWASTETRUCK ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok Uncovered & Beyond ครั้งที่ 4 กำจัดขยะเศษอาหารในพื้นที่ลดการขนถ่าย ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ โอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ได้นำเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารมากำจัดใน Bangkok Uncovered & Beyond 2566 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ซึ่งขยะที่นำมากำจัดลงเครื่องได้มาจากการแยกขยะของคนที่เข้ามาเดินเที่ยวในงาน โดยมีการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยโอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหารทั้งหมด 61.2 กก. ปุ๋ยที่ได้นำส่งมอบเพื่อบำรุงพื้นที่สีเขียวในโรงแรมต่อไป สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ - Facebook page : oklinthailand - Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ) หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO - Instagram : oklinthailand หรือคลิก https://www.instagram.com/oklinthailand/ - Tiktok: bit.ly/3FBoYiH - Website : https://www.oklinthailand.com/ - Tel 095-1595645 (คุณหมิว) ----------------------------------------------------- #OKLIN #โอ๊คลิน #รักษ์โลก #sustainable #sustainability #โลกร้อน #ถังหมักขยะ #แยกขยะ #เครื่องทำปุ๋ย #เครื่องย่อยเศษอาหาร #ถังหมักรักษ์โลก #ถังหมักgreencone #oklinthailand #เครื่องกำจัดขยะ #กำจัดเศษอาหาร #เครื่องกำจัดเศษอาหาร #ถังขยะรักษ์โลก #เครื่องทำลายขยะ #ถังรักษ์โลก #เครื่องย่อยขยะ #oklinเครื่องกําจัดขยะ #เครื่องกําจัดเศษอาหาร #oklinเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร #ถังgreencone #เครื่องกําจัดเศษอาหารเป็นปุ๋ย #เครื่องย่อยเศษอาหาร

โอ๊คลินสัญจร กำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok Uncovered & Beyond ครั้งที่4

โอ๊คลินสัญจร กำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok Uncovered & Beyond ครั้งที่4 #โอ๊คลินสัญจร #OKLINFOODWASTETRUCK ร่วมกำจัดขยะเศษอาหารในงาน Bangkok Uncovered & Beyond ครั้งที่ 4 กำจัดขยะเศษอาหารในพื้นที่ลดการขนถ่าย ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ โอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ได้นำเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารมากำจัดใน Bangkok Uncovered & Beyond 2566 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ซึ่งขยะที่นำมากำจัดลงเครื่องได้มาจากการแยกขยะของคนที่เข้ามาเดินเที่ยวในงาน โดยมีการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยโอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหารทั้งหมด 61.2 กก. ปุ๋ยที่ได้นำส่งมอบเพื่อบำรุงพื้นที่สีเขียวในโรงแรมต่อไป

OKLIN- The PARQ - สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

OKLIN- The PARQ – สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

OKLIN- The PARQ – สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste” วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. ร่วมรับมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร จากคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) และคุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ …

OKLIN- The PARQ – สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste” Read More »

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

กำจัดขยะเศษอาหาร ในงาน Environmental and Waste Management Expo 2023

Environmental and Waste Management Expo 2023 บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารภายในงาน Enwaste Expo 2023 ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ รีไซเคิลเดย์ Recycle Day Thailand ดูแลและจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อสู่ปลายทางอย่างถูกต้อง และN15 Technology ดูแลและจัดการขยะกำพร้า เพื่อเข้าระบบ RDF โดยครั้งนี้ โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 8.90 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ 1.78 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง …

กำจัดขยะเศษอาหาร ในงาน Environmental and Waste Management Expo 2023 Read More »

โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 8.90 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ 1.78 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป

𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะภายในงาน 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 โดยครั้งนี้สามารถแยกขยะได้ถึง 7 ประเภท และส่งต่อไปยังปลายทางที่ถูกต้อง 1.ขยะเศษอาหาร 18.4 กก. 2.ขวดพลาสติก 14.47 กก. 3.ขยะกำพร้า 9 กก. 4.พลาสติก 3.42 กก. 5.กระป๋อง 2.7 กก. 6.แก้ว 2 กก. 7.กระดาษ 0.5 กก. รวมขยะทั้งหมด 50.49 กก.ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นได้ถึง 53.91 kg/co2e เทียบเท่าการปลุกต้นไม้ 6 ต้น โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 8.90 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ …

𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 Read More »

Top