เปิดคุณสมบัติ เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin คุ้มค่าคุ้มราคา เริ่มต้นรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
เปิดคุณสมบัติ เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin คุ้มค่าคุ้มราคา เริ่มต้นรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

เปิดคุณสมบัติ เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin คุ้มค่าคุ้มราคา เริ่มต้นรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

การใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin มีความคุ้มค่าอย่างไรบ้าง ทั้งการใช้งานในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

การลงทุนซื้อเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin มาใช้งาน นอกจากจะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความคุ้มค่าได้อีกหลายประการเลยทีเดียว ทั้งในระดับจุลภาค เช่น ครัวเรือน เป็นต้น และในระดับมหภาค เช่น อุตสาหกรรมการผลิต หน่วยงานราชการ เทศบาล และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ อีกด้วย แต่หลายคนอาจไม่แน่ใจว่าควรจัดการ

ความคุ้มค่าในการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin สำหรับภาคครัวเรือน

 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
  เมื่อซื้อเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin มาใช้งาน คุณจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง เพราะเครื่องกำจัดขยะอาหารเครื่องนี้ใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ เพียงคุณหมั่นเปิดใช้งานเครื่อง และเติมเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ที่กำหนดลงไปในถังอยู่เสมอ เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษของเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการหมักขยะได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลดประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) ลง ทำให้ไม่ต้องคอยเติมเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปใหม่เป็นระยะ ๆ แบบเครื่องกำจัดเศษอาหารบางชนิด

  เครื่องกำจัดเศษอาหาร
  เพียงเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ในครั้งแรกของการเปิดเครื่องใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วปล่อยทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษตื่นตัว จากนั้นก็ไม่ต้องคอยเติมเชื้อจุลินทรีย์ซ้ำอีกตลอดอายุการใช้งาน

 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยให้อาหารเหลือทิ้งกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
  การใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ภายในครัวเรือน จะช่วยลด food waste จากครัวเรือนได้มากถึง 80-90% ช่วยทำให้อาหารเหลือทิ้งที่เคยถูกปล่อยให้เน่าเสียจนส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลายมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และนำไปใช้งานต่อได้ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  เนื่องจากเศษอาหารและเศษขยะอินทรีย์เหล่านี้ เมื่อถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้ว จะสามารถนำไปบำรุงรักษาต้นไม้และพืชผักของคุณให้เจริญเติบโต โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยอีกต่อไป และสามารถเทขยะเศษอาหารลงในเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอรอบการย่อยสลายของเครื่องแต่อย่างใด

 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ในการจัดการขยะเศษอาหารที่เคยเป็นภาระในหลายด้าน
  เมื่อคุณใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลงได้หลายส่วน ทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงขยะ เพราะไม่จำเป็นต้องเทขยะเศษอาหารทิ้งลงในถังขยะอีกต่อไป ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงขยะพลาสติกจำนวนมากเช่นเคย จึงประหยัดเงินในส่วนนี้ได้มากและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  นอกจากนี้การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคถังขยะเศษอาหารอีกต่อไป และยังมีผลพลอยได้ในการช่วยป้องกันมดและแมลงสาบที่ชอบขึ้นถังขยะเศษอาหาร จนทำให้บ้านสกปรก

ความคุ้มค่าในการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin สำหรับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เทศบาล ฯลฯ

 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม
  สำหรับภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด เทศบาลที่ต้องรับผิดชอบการกำจัดขยะ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในแต่ละวันย่อมมีขยะอินทรีย์ให้ต้องกำจัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานของลูกค้าหรือของพนักงาน ขยะอินทรีย์ที่เหลือจากกระบวนการการผลิต เช่น เปลือกผัก เช่น ใจผักหรือโคนผัก ผลไม้ เปลือกไข่ หรือเปลือกสัตว์น้ำบางชนิด กระดูกสัตว์ชิ้นเล็ก ๆ รวมถึงขยะอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เช่น ใบไม้ร่วง หญ้าที่ถูกตัด วัชพืชที่ถูกถอน กระดาษทิชชูใช้แล้ว


  สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใส่ลงไปในเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมประหยัดเวลาในการจัดการขยะ ไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดพื้นที่ทิ้งขยะมากนัก และเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำลายขยะเศษอาหารหรือการนำขยะเศษอาหารไปทิ้ง

  เครื่องกำจัดเศษอาหาร
 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยในการดูแลรักษาต้นไม้หรือการทำการเกษตรภายในองค์กร
  หากเป็นการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีการทำแปลงเกษตรของตนเอง เช่น โรงงานหรือร้านอาหาร การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อใช้บำรุงต้นไม้หรือพืชในแปลงเกษตรให้เจริญเติบโตได้ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี เพราะผลิตด้วยตนเอง ไม่มีสิ่งมีพิษเจือปน

 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
  ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยตอบสนองความต้องการและค่านิยมของสังคมในขณะนั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ มักจะคำนึงถึงนอกจากเรื่องของผลกำไรและการขยายธุรกิจ


  ดังนั้นการที่องค์กรมีการนำเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin เข้ามาช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างเหมาะสมจึงมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ขยะขององค์กรไม่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปสู่ชุมชน ไม่กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ทั้งยังช่วยให้องค์กรได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงไม่ปล่อยให้ขยะจากองค์กรก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันได้แก่ ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในกรณีที่มีการเผาขยะ)

  การเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารจึงเป็นสิ่งที่เข้ากับยุคสมัยที่องค์กรในภาคธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม และนโยบาย Net Zero (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงจนเหลือเพียง 0% ในอนาคต) สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการทำ CSV (Creating Shared Value) ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และช่วยให้องค์กรได้แสดงความใส่ใจต่อสังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน

  นอกจากนี้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ยังช่วยให้องค์กรสามารถทำ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดี เช่น หากเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการขององค์กร ก็สามารถนำปุ๋ยเหล่านั้นไปทำโครงการ CSR ต่าง ๆ ได้ ด้วยการบริจาคปุ๋ยให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐต่าง ๆ มอบปุ๋ยต้นไม้ให้กับชุมชน ทำแคมเปญปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ในสถานที่สาธารณะของชุมชน

  ซึ่งทั้งการทำ CSR และ CSV นี้ แม้ไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเงิน แต่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในด้านภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน

เรื่องที่หลายคนยังกังวล ก่อนตัดสินใจใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

 • หากใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin แล้วค่าไฟจะแพงหรือไม่
  เนื่องจากเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้และตัวเครื่องต้องใช้ไฟในการทำงานตลอดเวลา จึงทำให้ยังเป็นที่กังวลกันว่าการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin จะเป็นการเพิ่มภาระเรื่องค่าไฟหรือไม่


  ทว่าในความเป็นจริงแล้ว เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin มีระบบประหยัดพลังงาน ที่ทำให้เครื่องไม่กินไฟมากอย่างที่คิด จึงช่วยประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างดี และไม่ทำให้ค่าไฟแพงอย่างที่กังวล

 • หากใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin แล้ว จะทำให้สกปรกและก่อเชื้อโรคหรือไม่หลายคนมีความกังวลว่าเมื่อนำขยะสด ขยะเศษอาหารไปเทหมักหมมกันในถังของเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin นาน ๆ จะทำให้เกิดความสกปรกและทำให้เกิดเชื้อโรคสะสมในบริเวณที่ทิ้งขยะ ซึ่งในการใช้งานจริงนั้น เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin แบบครัวเรือนมีฝาปิดสนิทที่ช่วยป้องกันกลิ่นและอณูของสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ให้หลุดเล็ดลอดออกมาภายนอกตัวเครื่อง

  อีกทั้งเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin แบบครัวเรือนยังสามารถเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในเวลาแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ขยะจึงไม่เกิดการหมักหมมจนมีโอกาสก่อเชื้อโรคและก่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

  ส่วนเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ขนาดใหญ่ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ก็มีระบบฆ่าเชื้อโรคมาตรฐาน European Union Regulation ที่ทำให้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้งานที่โรงพยาบาลในยุโรปได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าหากนำขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ไปเทรวมกันในเครื่องแล้ว จะทำให้มีเชื้อโรคหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่ทิ้งขยะเศษอาหาร

หากคุณกำลังมีความตั้งใจที่จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และต้องการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยจะไม่ปล่อยให้มีสิ่งใดถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะเน่าเสียไร้ประโยชน์ การเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและมีความคุ้มค่าในระยะยาว ทั้งในด้านการประหยัดเงิน การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สนใจสินค้าเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top