ความสามารถเครื่องทำปุ๋ย Oklin
ความสามารถเครื่องทำปุ๋ย Oklin

เทียบความสามารถ เครื่องทำปุ๋ย Oklin VS เครื่องทำปุ๋ยทั่วไป ต่างกันที่ตรงไหน

เปิดคุณสมบัติของเครื่องทำปุ๋ย Oklin กับ เครื่องทำปุ๋ยทั่วไป เทียบกันเป็นข้อ ๆ

สำหรับผู้ที่หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการทำสิ่งง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เช่น การลดขยะเศษอาหารหรือ Food Waste จากครัวเรือนหรือจากสถานประกอบการของตนเอง ด้วยการใช้เครื่องทำปุ๋ยที่สามารถย่อยสลายขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยหมักได้ โดยไม่ทำให้ขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ต้องกลายเป็นทรัพยากรที่สูญเปล่า ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ทั้งนี้หลาย ๆ คนก็อาจยังมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อเครื่องทำปุ๋ยสักเครื่องว่าควรใช้แบบไหนดี

สาเหตุเพราะเครื่องทำปุ๋ยนั้นมีให้เลือกใช้ทั้งระบบไฟฟ้าแบบ DIY ที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ หรือภาคประชาชนที่ทำการเกษตร ผลิตออกมาให้ใช้ รวมถึงเครื่องทำปุ๋ยแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการใช้ระบบไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการหมักปุ๋ยตามธรรมชาติ และเครื่องทำปุ๋ยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าเครื่องทำปุ๋ยแบบ DIY และมีราคาสูงกว่า เช่น เครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย OKLIN ซึ่งเครื่องทำปุ๋ยทั้ง 3 แบบนี้ หากเทียบความสามารถในการทำงานของเครื่องแล้ว จะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ลองมาดูคำตอบกัน

เครื่องทำปุ๋ย OKLIN กับ เครื่องทำปุ๋ยทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างไร

 

 

 • เครื่องทำปุ๋ย OKLIN ใช้เวลาในการหมักขยะน้อยกว่า
  หากต้องการหมักขยะในเครื่องทำปุ๋ย OKLIN สามารถเทขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ตามที่ระบุไว้บนตัวเครื่องลงไปในเครื่องได้เลยทันที ใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น เครื่องทำปุ๋ย OKLIN ก็จะย่อยสลายขยะในเครื่องให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็วทันใจ ในขณะที่ถังหมักปุ๋ยทั่วไปที่ไม่มีการใช้ระบบไฟฟ้า หรือเครื่องทำปุ๋ยแบบใช้ระบบไฟฟ้าสไตล์ DIY ที่มีระบบการทำงานไม่ซับซ้อน จะต้องใช้เวลาในการหมักขยะให้กลายเป็นปุ๋ยตั้งแต่ 7-60 วัน ซึ่งกินระยะเวลานานเกินไป และอาจทำให้บางคนใช้งานไม่สะดวก

   

 • เครื่องทำปุ๋ย OKLIN ใช้งานง่ายและสะดวก ไม่ต้องคอยติดตามการทำงานของเครื่องตลอดเวลา
  เครื่องทำปุ๋ยทั่วไป แบบที่ใช้ระบบไฟฟ้าสไตล์ DIY บางชนิด ผู้ใช้จะต้องคอยกวนและตรวจสอบส่วนผสมของขยะในถังหมักอยู่เป็นระยะ ๆ และต้องคอยเปิดปิดสวิตช์ของตัวเครื่องทำปุ๋ยตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ส่วนผสมของขยะในถังหมักเข้ากันได้ดี แต่สำหรับเครื่องทำปุ๋ย OKLIN นั้น ผู้ใช้ไม่ต้องคอยกวนหรือคอยเช็กส่วนผสมในเครื่องเลยแม้แต่น้อย เพียงเทขยะลงในเครื่อง แล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นเครื่องทำปุ๋ย OKLIN ก็จะสามารถผลิตปุ๋ยออกมาได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ

   

 • ปุ๋ยที่ผลิตจากเครื่องทำปุ๋ย OKLIN มีระดับความชื้นที่เหมาะสม
  การใช้งานเครื่องทำปุ๋ยแบบทั่ว ๆ ไป จะต้องคอยตรวจสอบและควบคุมความชื้นของอินทรียวัตถุหรือขยะที่กำลังย่อยสลายอยู่ในเครื่องทำปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ลองกำอินทรียวัตถุที่กำลังหมักอยู่ในถังและบีบเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอินทรียวัตถุที่กำลังหมักอยู่ในเครื่องทำปุ๋ย มีลักษณะเป็นก้อน และไม่แตกตัว รวมถึงไม่มีน้ำไหลซึมออกมา จึงจะถือว่าความชื้นของอินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

   

  ในขณะที่อินทรียวัตถุที่กำลังหมักอยู่ในเครื่องทำปุ๋ย OKLIN มีความชื้นในระดับที่พอเหมาะอยู่แล้ว ด้วยสภาพแวดล้อมภายในตัวเครื่อง จึงไม่ต้องคอยตรวจสอบความชื้นของอินทรียวัตถุในเครื่องทำปุ๋ย OKLIN แต่อย่างใด

 • เครื่องทำปุ๋ย OKLIN สามารถนำปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้ว มาใช้งานได้ทันที ไม่ต้องนำไปหมักนอกถังอีกครั้ง
  ในการใช้งานเครื่องทำปุ๋ยแบบ DIY บางชนิด ที่แม้จะมีการใช้ระบบไฟฟ้าในการช่วยหมักปุ๋ยแล้วก็ตาม แต่ขั้นตอนการหมักขยะให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของเครื่องทำปุ๋ยแบบทั่วไปจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในตัวเครื่อง เพราะจะต้องมีการนำปุ๋ยที่หมักได้ออกจากเครื่อง แล้วนำไปผึ่งในเข่งหรือตะกร้า เพื่อรอให้การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีความร้อนหลงเหลืออยู่ในปุ๋ยแล้ว จึงจะสามารถนำปุ๋ยที่ได้จากเครื่องทำปุ๋ยแบบทั่วไปไปใช้ต่อได้

   

  ในขณะที่เครื่องทำปุ๋ย OKLIN เมื่อกระบวนการย่อยสลายขยะภายในเครื่องเสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถตักปุ๋ยที่อยู่ในตัวเครื่องมาใช้งานได้เลย

   

 • เครื่องทำปุ๋ย OKLIN มีให้เลือกหลายขนาด
  เครื่องทำปุ๋ย OKLIN มีให้เลือกใช้งานหลายขนาด ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเครื่องสำหรับการใช้งานในครัวเรือนที่มีขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดวาง และเครื่องทำปุ๋ยสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ที่มีขนาดตัวเครื่องที่สามารถรองรับขยะเศษอาหารได้ตั้งแต่ 5-1,650 กิโลกรัมต่อวัน

   

  ในขณะที่เครื่องทำปุ๋ยทั่วไปมักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก หรืออาจจะมีเครื่องทำปุ๋ยให้เลือกอยู่เพียงขนาดเดียว ซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่เทอะทะ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน โดยเฉพาะในบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่สวนมากนัก

 • เครื่องทำปุ๋ย OKLIN มีฝาปิดมิดชิด สะอาด และช่วยป้องกันการรบกวนของสัตว์ต่าง ๆ
  หากใช้งานเครื่องทำปุ๋ยแบบไม่มีระบบไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นถังหมักปุ๋ยที่ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ในการทำ เช่น กะละมัง ถังน้ำ หรือตะกร้า ผสมผสานกับการฝังอุปกรณ์ลงไปในดิน ก็จะทำให้เครื่องทำปุ๋ยถูกรบกวนจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ หรือแมลงวัน แต่หากใช้งานเครื่องทำปุ๋ย OKLIN ที่มีฝาปิดมิดชิดและปลอดภัย ก็จะช่วยป้องกันการรบกวนของสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดี และยังช่วยรักษาสุขอนามัยในพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทำปุ๋ย OKLIN ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เครื่องทำปุ๋ย Oklin

หากคุณต้องการเครื่องทำปุ๋ยที่มีความสะดวกรวดเร็วในการหมักปุ๋ย ตัวเครื่องมีความสะอาด และใช้งานง่าย ก็ควรเลือกเครื่องทำปุ๋ยอัตโนมัติแบบเครื่องทำปุ๋ย OKLIN ที่คุณสามารถเทขยะเศษอาหารลงไปได้ทุกเวลา และเครื่องสามารถผลิตขยะให้คุณได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยที่คุณไม่ต้องคอยกวนขยะ หรือคอยเติมจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อในการหมักบ่อย ๆ เพราะเครื่องทำปุ๋ย OKLIN จะมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในครั้งแรกของการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็สามารถใช้งานจุลินทรีย์ได้ตลอดไป จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุ้มราคาสำหรับผู้ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม

สนใจสินค้าเครื่องทำปุ๋ย Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top