11 ตุลาคม 2023

โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 8.90 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ 1.78 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป

กำจัดขยะเศษอาหารในงาน 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำก …

กำจัดขยะเศษอาหารในงาน 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗖𝗛𝗔𝗞 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 Read More »

เครื่องย่อยเศษอาหาร

sx sustainability expo 2023 “สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม”

“สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม” …

sx sustainability expo 2023 “สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม” Read More »

Top