AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหา …

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา Read More »