AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา   AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยเข้าร่วมโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา นำปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) มอบให้วัดเพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและนำไปบำรุงพืชผักผลไม้ให้ปลอดสารเคมี พร้อมส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณ ธีระยุทธ รังษีวงศ์ หัวหน้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์-นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 300 กิโลกรัม ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ให้กับวัดหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา …

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา Read More »