OKLIN- The PARQ – สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

OKLIN- The PARQ – สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

OKLIN- The PARQ - สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”
สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste” วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. ร่วมรับมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร จากคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) และคุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ The PARQ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงจัดงานมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องอาหารโอ๊คลินกลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การนำไปพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะจัดสรรปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ไปใช้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อไป

OKLIN- The PARQ - สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. ร่วมรับมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร จากคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) และคุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร

 

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ The PARQ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงจัดงานมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องอาหารโอ๊คลินกลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การนำไปพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้.

ซึ่งสำนักงาน กปร. จะจัดสรรปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ไปใช้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องย่อยเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top