บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ เดอะ ปาร์ค สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ เดอะ ปาร์ค สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

OKLIN- The PARQ - สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”
สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste” วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. ร่วมรับมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร จากคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) และคุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ The PARQ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงจัดงานมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องอาหารโอ๊คลินกลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การนำไปพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะจัดสรรปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ไปใช้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อไป

OKLIN- The PARQ - สำนักงาน กปร. ร่วมสร้างโลกสีเขียว ลดปริมาณขยะ “Zero Food Waste”

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ผนึกกำลังร่วมกับ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการมอบวิตามินบำรุงพืชจำนวน 1 ตัน ผ่านการแปรรูปขยะภายในอาคาร ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมสร้างรากฐานความยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ดีขึ้นกว่าที่เคย

 

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “OKLIN เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารคุณภาพสูง สามารถย่อยเศษอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกน้ำ รวมถึงขยะเศษอาหารที่มีชิ้นใหญ่ บรรจุภัณฑ์หมวดที่ย่อยสลายได้ ตลอดจนกระดาษทิชชู ไม่ต้องผ่านการบด ปั่น สับ ที่สำคัญที่สุดคือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่า ก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ด้วยหลักการขยะที่ถูกหลักความยั่งยืน จึงทำให้เดอะ ปาร์คได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา”

ทั้งนี้ เดอะ ปาร์ค ริเริ่มใช้ระบบการจัดการขยะเศษอาหารโดยเครื่องโอ๊คลิน ตั้งแต่โครงการเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกำลังเสริมช่วยผลักดันให้บริหารจัดการแปลงขยะเศษอาหารภายในโครงการเป็นวิตามินบำรุงพืชได้แล้ว 25 ตัน ลดปริมาณก๊าซมีเทนเทียบเท่าแก๊สหุงต้มมาตรฐาน 65 ถัง และลด Carbon food print หากนำไปฝังกลบกว่า 62 ตัน CO2e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ทดแทนกว่า 3,600 ต้นอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันระหว่างบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ เดอะ ปาร์ค ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะเศษอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ที่ดีกว่าเดิม 

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องย่อยเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top