วิตามินบำรุงพืช ผูกพรรณ จากเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน

วิตามินบำรุงพืช ผูกพรรณ จากเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน

วิตามินบำรุงพืชคืออะไร
ปุ๋ยอินทรีย์ สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อให้ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงาม ดีและให้ผลิตผลสูงขึ้นโดยทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์
ผูกพรรณคืออะไร
#วิตามินรักษ์โลก วิตามินบำรุงพืชคุณภาพสูงจากขยะเศษอาหารที่ผ่านการย่อยสลายด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินให้กลายเป็นวิตามินบำรุงพืชภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น
ผูกพรรณช่วยลดขยะเศษอาหาร
วิตามินบำรุงพืช 150 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 0.9กก.
วิตามินบำรุงพืช 450 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 2.65 กก.
วิตามินบำรุงพืช 1,000 กรัม ลดขยะเศษอาหาร 5.9 กก.
กระบวนการผลิตวิตามินบำรุงพืช
ขยะเศษอาหาร > กำจัดด้วยเครื่องโอ๊คลิน > วิตามินบำรุงพืช “ผูกพรรณ”
Top