OKLIN x S2O #S2OGOGREENWITHOKLIN โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารในงาน S2O เพื่อให้ขยะเศษอาหารกลายเป็นศูนย์

OKLIN x S2O #S2OGOGREENWITHOKLIN โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารในงาน S2O เพื่อให้ขยะเศษอาหารกลายเป็นศูนย์

โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารในงาน S2O เพื่อให้ขยะเศษอาหารกลายเป็นศูนย์ด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารภายใน 24 ชั่วโมง #สงกรานต์ 13-15 เมษายน 2566 โดยการจัดงานที่ผ่านมางาน S2O ได้มีการจัดการแยกขยะเพื่อนำไปกำจัด ไม่ว่าจะเป็น  ขยะเศษอาหาร  ขยะทั่วไป อลูมิเนียม พลาสติก กระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ซึ่งขยะทั้งหมดมีการคัดแยกและจัดเก็บข้อมูลโดย บริษัท โอ๊คลิน ซึ่งสามารถคัดเก็บและได้ ปริมาณขยะจากการคัดแยกมีดังนี้

1.ขยะเศษอาหาร 246.05 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 662.51 kg./co2e

2.ขยะทั่วไป 2,967 กก.

3.อลูมิเนียม 2,455.24 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 7,913.48 kg./co2e

4.พลาสติก 1244.92 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,129.92 kg./co2e

5.กระดาษ 433.75 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,270.89 kg./co2e

6.ขวดน้ำพลาสติก 638.61 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,032.63 kg./co2e

7.ขวดแก้ว 449.38 กก.

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 362.87 kg./co2e

การแยกขยะช่วยให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้สามารถลดก๊าซมีเทนจากกรณีนำไปฝังกลบได้ถึง  337.4 กิโลกรัมมีเทน/ตัน

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่นๆได้ง่ายและถูกต้อง จัดจำหน่ายและให้บริการตั้งแต่ก่อนจะใช้เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร OKLIN การติดตั้งเครื่อง และได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ จัดการปุ๋ยให้เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่นๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

“OKLIN ผู้นำโซลูชั่นการแก้ปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2025 และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030”

#comingsoon

#PepsiS2O

#S2O

#S2O2023

#S2OFestival

 

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top