OKLIN FOOD WASTE TRUCK -โอ๊คลินสัญจร

OKLIN FOOD WASTE TRUCK -โอ๊คลินสัญจร

0
กำจัดขยะเศษอาหารจากโครงการรวมทั้งสิ้น 742 กก.
0
เปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากการย่อยสลายจากรวมทั้งสิ้น 126.14 กก.
0
สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 1877.26 kg./co2e

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหาร ในโปรเจค กรุงเทพกลางแปลง ณ ตลาดบางแคภิรมย์ รวมทั้งสิ้น 150 กก.

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหาร  รวมทั้งสิ้น 25 กก.

ทีมงานเทศบาลได้ศึกษาดูงานการสาธิต เครื่องกำจัดเศษอาหาร ที่เป็นเศษอาหารสด เปลือกผักผลไม้  เป็นต้น เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชม.ซึ่งสามารถนำปุ๋ยบำรุงพืชหรือปลูกผักได้ ต้นไม้สามารถดูดซึมได้ทันที มีค่า NPK ครบถ้วน

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหาร ในโปรเจค  รวมทั้งสิ้น 50 กก.

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหาร  รวมทั้งสิ้น 18 กก.

 

 

 

โอ๊คลินกำจัดขยะเศษอาหาร 8.7 

 

โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารในงาน S2O เพื่อให้ขยะเศษอาหารกลายเป็นศูนย์ด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารภายใน 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 โดย
ปริมาณขยะจากการคัดแยกมีดังนี้
1.ขยะเศษอาหาร 246.05 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 662.51 kg./co2e
2.ขยะทั่วไป 2,967 กก.
3.อลูมิเนียม 2,455.24 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 7,913.48 kg./co2e
4.พลาสติก 1244.92 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,129.92 kg./co2e
5.กระดาษ 433.75 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,270.89 kg./co2e
6.ขวดน้ำพลาสติก 638.61 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,032.63 kg./co2e
7.ขวดแก้ว 449.38 กก.
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 362.87 kg./co2e
การแยกขยะช่วยให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น
จบไปแล้วกับงาน งานแลกเสื้อผ้า Your Neighbor Clotheswap ครั้งที่ 7
เรามาลัดวงจร Fast Fashion ด้วยการเอาเสื้อผ้าที่สะอาด สภาพดี มาแลกกับคนในงานไปใส่ฟรี ๆ งานครั้งนี้โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการขยะในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางโอ๊คลินและเพื่อนบ้านอารีย์กำจัดขยะเศษอาหารในงานได้ 15 กก. เพื่อย่อยลสวยกลายเป็นปุ๋ย และรับปุ๋ยกลับบ้าน เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงจากขยะเศษอาหาร ใช้สำหรับบำรุงต้นไม้ อีกทั้งในงานในยัง Work Shop ดีไซน์ถุงปุ๋ย สร้างไอเดียของตัวเองอีกด้วย
Top