แนะนำ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร
แนะนำ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร

แนะนำ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร สร้างท้องถิ่นสะอาด สร้างรายได้ให้เทศบาล

เครื่องย่อยสลายเศษอาหารนวัตกรรมสีเขียวเพื่อชุมชนที่น่าอยู่

เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อการกำจัดขยะจากเศษอาหารโดยเฉพาะ เหมาะกับการนำไปใช้งานในสถานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในสถานที่พักอาศัย ออฟฟิศสำนักงาน หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหนึ่งกลุ่มสถานที่สำคัญที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเครื่องย่อยสลายเศษอาหารอย่างมากเลยทีเดียว นั่นก็คือสถานที่สำคัญอย่างท้องถิ่น พื้นที่ในชุมชนตามเทศบาลต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งนอกจากเครื่องย่อยเศษอาหารจะช่วยให้ท้องถิ่นสะอาด ปราศจากขยะแล้ว เรายังสามารถสร้างได้เข้าสู่ชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียว

ชวนทำความรู้จักกับเครื่องย่อยสลายเศษอาหารที่ชุมชนไม่ควรมองข้าม

ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยพบเห็นบางชุมชนได้เริ่มคิดค้นวิธีการกำจัดขยะมากมาย และหนึ่งในกระบวนการกำจัดขยะที่นิยมมากที่สุด คือการหมักขยะมูลฝอยให้ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีววิทยา ซึ่งมีวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจจะใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าที่เราจะเห็นผล แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาต่อยอดหลักการและแนวคิด ผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดนวัตกรรมเครื่องย่อยอาหารที่มีรูปแบบกระบวนการกำจัดขยะที่เรียกว่า Composting หรือ กระบวนการหมักและเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้าและจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ

วิธีการใช้งานเครื่องย่อยสลายเศษอาหารนั้นเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน เพียงแค่เรานำขยะมูลฝอย เศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการแล้วนำใส่ลงไปภายในเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษภายในจะทำการย่อยสลายเศษอาหารเหล่านั้น และแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้แหล่งชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติสามารถที่จะดึงศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ นำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนั่นเอง

เครื่องย่อยสลายเศษอาหารสามารถช่วยท้องถิ่นให้สะอาดได้อย่างไร

มีข้อมูลระบุว่าขยะจากเศษอาหารที่ประชากรไทยทั่วประเทศทิ้งนั้นมีสูงมากถึง 60% เลยทีเดียว และหากเปรียบเทียบประชากรไทยหนึ่งคนในตลอดหนึ่งปีนั้น อาจจะสามารถสร้างขยะจากอาหารได้สูงถึง 254 กิโลกรัมต่อปีเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะแหล่งชุมชนตามเทศบาล พื้นที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มักจะมีประชาชนอยู่รวมอาศัยกันค่อนข้างเยอะ อาจจะก่อให้เกิดขยะจากเศษอาหารปริมาณมหาศาลหากเราไม่สามารถกำจัดขยะเหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งชุมชนเกิดความเป็นอยู่ที่ไม่สุขอนามัย ภูมิทัศน์เต็มไปด้วยกองขยะมากมายที่ทับถมกันเอาไว้ และยังมีโอกาสที่พื้นที่เหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ร้ายอันตรายนานาชนิดอีกด้วย

การนำเครื่องย่อยเศษอาหารมาใช้งานภายในแหล่งชุมชน ท้องถิ่นและเทศบาล จะช่วยให้ชุมชนสามารถเรียนรู้วิธีการกำจัดขยะในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยการทิ้งขยะจากเศษอาหารที่เราไม่ต้องการเหล่านั้นลงไปภายในเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร และปล่อยให้กระบวนการทำงานของเครื่องทำงานอัตโนมัติด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างมหาศาล

หากมีการใช้งานเครื่องย่อยสลายเศษอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยให้ท้องถิ่นและเทศบาลสามารถมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาดปราศจากกองขยะ ลดอัตราการเกิดของแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ร้ายต่าง ๆ สร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเทศบาลด้วยเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร

โดยส่วนใหญ่แล้วตามพื้นที่ท้องถิ่นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงเทศบาลขนาดใหญ่ มักจะมีประชากรส่วนหนึ่งที่ทำการเกษตรเป็นปกติอยู่แล้ว และแน่นอนว่าการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ล้วนต้องการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของพื้นดิน การหมั่นดูสารอาหารที่พืชผลต้องการให้เพียงพอ ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ภายในท้องถิ่นหรือเทศบาลของเราต้องคอยซื้อปุ๋ยอยู่เป็นประจำ

การนำนวัตกรรมเครื่องย่อยสลายเศษอาหารไปใช้งานภายในชุมชนของเรา จะช่วยให้เราสามารถใช้งานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพได้ฟรี ๆ จากการแปรเปลี่ยนเศษขยะอาหารที่เราไม่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรมภายในพื้นที่ของเราไม่จำเป็นต้องเสียต้นทุนในด้านปุ๋ยคุณภาพเลยก็ว่าได้ เครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยนี้จะช่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้ทุกคนสามารถนำปุ๋ยไปใช้ฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มธาตุอาหารที่สำคัญให้แก่การเกษตร

นอกจากนี้เองปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องย่อยสลายเศษอาหารที่เหลือจากการใช้งาน ประชาชนในท้องถิ่นและเทศบาลยังสามารถนำไปแปรรูปใส่แพคเกจจิ้ง สร้างแบรนด์สินค้าภายในชุมชน และจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เหล่านั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกัน

สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนเลือกใช้เครื่องย่อยสลายเศษอาหารกับผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะการใช้งานเครื่องย่อยสลายเศษอาหารให้ได้ประสิทธิภาพ มีหลายปัจจัยด้วยกันที่เราผู้ใช้งานต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้งานของเครื่องย่อยเศษอาหาร วัสดุและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงบริการหลังการขายของผู้ให้บริการเอง เราจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพโดยเฉพาะ เพื่อให้เราสามารถใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหารได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวลถึงปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังการใช้งานนั่นเอง

Oklin เราคืออีกหนึ่งผู้ให้บริการด้านเครื่องย่อยสลายเศษอาหารคุณภาพ จัดจำหน่ายเครื่องย่อยสลายเศษอาหารตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้งานในภาคครัวเรือน ไปจนถึงเครื่องย่อยสลายเศษอาหารขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้งานในชุมชน ท้องถิ่นและเทศบาลได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้เราก็มีบริการดูแลและให้คำปรึกษาตลอดไปจนถึงการจัดอบรม ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องโดยเฉพาะขยะจากเศษอาหาร

เรายังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องย่อยสลายเศษอาหารโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำกับชุมชน ท้องถิ่นหรือเทศบาล ที่สนใจเลือกใช้งานเครื่องย่อยเศษอาหารไปใช้งานภายในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์กับลักษณะการใช้งานที่ตรงจุดโดยเฉพาะ มั่นใจทุกการใช้งานได้อย่างแน่นอน

เราจะเห็นได้ว่าเครื่องย่อยเศษอาหารนั้นถือได้ว่าเหมาะสมอย่างมาก กับการนำไปใช้งานในท้องถิ่นและเทศบาลที่ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะ ด้วยคุณสมบัติของเครื่องย่อยสลายเศษอาหารที่สามารถแปรเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดปราศจากขยะ ปลอดภัยจากแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ และยังสามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่น้อย

สนใจสินค้าเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top