“AIS Contact Center Development & Training Arena อาคารที่ทำการและศูนย์ฝึกอบรมการบริการใหญ่ที่สุดในโคราชและภาคอีสาน ออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED)

“AIS Contact Center Development & Training Arena อาคารที่ทำการและศูนย์ฝึกอบรมการบริการใหญ่ที่สุดในโคราชและภาคอีสาน ออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED)

AIS Contact Center Development&Training Arena ศูนย์การฝึกอบรมข้อมูลและพัฒนาบุคลากรงานบริการและการติดต่อสื่อสารขององค์กรAISที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและพัฒนาสร้างบุคลากร พร้อมทั้งออกแบบอาคารแห่งนี้ตามแนวคิด อาคารสีเขียว ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน LEED – Leadership in Energy and Environmental Design ในระดับ Gold เป็นผู้นำในด้านการออกแบบอาคารที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

โดย อาคารแห่งนี้ มีฟังก์ชันที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
1.การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ ซึ่งสามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรดต้นไม้ในบริเวณอาคาร
2.การออกแบบอาคารและบันไดให้สะดวกต่อการใช้ ส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้ลิฟท์ ลดการใช้พลังงาน
3.การเลือกใช้พลังงานสะอาด โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ รับพลังงานแสงจากธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.การดีไซน์อาคาร จัดให้มีช่องแสงเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเปิดไฟ
5.มีระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้วัสดุที่มีสารระเหยไม่ให้เป็นพิษป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อพนักงานและได้รับอากาศที่บริสุทธิ์
6.จัดการขยะเปียกจากเศษอาหารเหลือทิ้งกว่า 50-70 กก./วัน จากพนักงานกว่า 1,300 คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง AIS Contact Center Development & Training Arena ได้จัดการปัญหาขยะเศษอาหาร ด้วยระบบการรีไซเคิล “เพื่อให้เศษอาหารกลายเป็นปุ๋ย ด้วยเครื่องกำจัดอาหาร OKLIN” ที่สามารถย่อยเศษอาหาร 80-90% ภายใน 24 ชั่วโมง
ทาง AIS ได้นำปุ๋ยดังกล่าวไปบำรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณอาคาร รวมถึงแจกจ่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดการใช้สารเคมี สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ว่า AIS ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเติบโตควบคู่ไปกับชุมชุน



นอกจากนี้ AIS Contact Center Development & Training Arena ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่พักผ่อน Mirror bar , Spa room รวมถึงแหล่งค้นคว้าศึกษาเพื่อพัฒนาตันเองกับห้องสมุด (Work Space) ได้อย่างเต็มที่
เว็ปไซต์ : www.oklin.co.th www.ais.th

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top