AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา  

AIS Contact Center (นครราชสีมา) ส่งมอบปุ๋ยเข้าร่วมโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา นำปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) มอบให้วัดเพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและนำไปบำรุงพืชผักผลไม้ให้ปลอดสารเคมี พร้อมส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณ ธีระยุทธ รังษีวงศ์ หัวหน้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์-นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 300 กิโลกรัม ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ให้กับวัดหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.พระครูวิสิฐสุตตาลังการ เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา เป็นผู้รับมอบบ 

ทาง AIS Contact Center (นครราชสีมา) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

ดร.พระครูวิสิฐสุตตาลังการ เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา กล่าวว่า ที่วัดหนองรังกา น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดจะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร สวนไม้ยืนต้น และได้นำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินมาปรับใช้กับสวนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ด้วย โดยพืชผักสวนครัวของวัดนั้นชาวบ้านสามารถมาเก็บพืชผักไปรับประทานกันได้โดยไม่ต้องเสียเงิน อีกทั้งภายในวัดยังมีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ซึ่งถือเป็นวัดต้นแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจหรือมาทำบุญได้อีกด้วย.

สำหรับปุ๋ยจำนวน 300 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหาร 1,765 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 4,447 kg.CO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 71 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 2,614 คัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top