นายกฯ เปิดงาน FTI Expo 2022 พร้อมโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นศูนย์ ZERO FOOD WASTE

นายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรร …

นายกฯ เปิดงาน FTI Expo 2022 พร้อมโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นศูนย์ ZERO FOOD WASTE Read More »