28 เมษายน 2022

รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม …

รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Read More »

บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา

บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยเข้าร่วมโครงการ “ส่งป …

บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา Read More »

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet

ทส.ร่วมกับพันธมิตรร้านกาแฟทั่วประเทศ เดินหน้าร้านกาแฟที …

โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet Read More »

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet

ทส.ร่วมกับพันธมิตรร้านกาแฟทั่วประเทศ เดินหน้าร้านกาแฟที …

โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet Read More »

Top