โครงการปลูกต้นกล้า บำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจากงาน Bangsaen Series

โครงการปลูกต้นกล้า บำรุงด้วยปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจากงาน Bangsaen Series

กิจกรรมในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกแบบผสมผสานเลียนแบบธรรมชาติ โดยผู้แทนจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยจากการกำจัดขยะในงานวิ่ง Bangsaen Series ซึ่งปริมาณปุ๋ยที่ได้ ได้จากขยะเศษอาหารหลังจบงานวิ่ง BS10-2022 คือจำนวน 16.15 kg. ก่อนหน้านี้ได้ปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ในงานวิ่ง BS21-2021 และ BS42-2021 เมื่อต้นปีคือ 13.5 kg. รวมจำนวนปุ๋ยจากทั้ง 3 ครั้ง คือ 29.6 kg.

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิต บุคลากร ในมหาวิทยาลัยบูรพา,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
,บริษัทไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด และพันธมิตร ในงานวิ่ง Bangsaen Series (Park-Run ,Oklin)

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top