เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า

 

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จับมือ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ส่งมอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ในป่า

เนื้อหา : เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ร่วมกับ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ด้วยการมอบสารบำรุงดิน หรือ ปุ๋ยน้ำหนัก  3,000 กิโลกรัม ซึ่งมาจาการกำจัดขยะเศษอาหาร 17,647 กิโลกรัม มอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ ผู้บริหารบริษัทโอ๊คลิน (OKLIN) ประเทศไทย และ(ผู้แทนจากทรู) ร่วมมอบปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหาร ให้แก่ นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สำหรับ โครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน ประเทศไทย จำกัด (OKLIN Thailand) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ในประเทศไทย ร่วมกับ 101 True Digital Park  มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการมอบสารบำรุงดิน หรือปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหาร ที่ผลิตจากนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) นำไปบำรุงต้นไม้ในป่า โดยต้นไม้ เป็นหนึ่งในกลไลที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 21.78 กิโลกรัมต่อปี และยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองมลพิษทางธรรมชาติ ผ่านการดูดซับสารพิษผ่านกระเปาะในพื้นผิวใบ ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงโดยการคายน้ำและให้ร่มเงา การปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ตุ้นทุนต่ำที่สุด เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการดูดซับก๊าซคาร์ไดออกไซด์จำนวนมากจากชั้นบรรยากาศ

นอกจากโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” 101 True digital park ยังร่วมกับ OKLIN  มอบปุ๋ยให้กับโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ถวายปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารด้วยนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน มอบให้แก่ทางวัดมกุฏคีรีวัน เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชผักผลไม้ในวัด ให้เป็นผลผลิตที่ปลอดสารเคมีอีกด้วย

 

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: oklinthailand , Instagram : oklinthailand , Line : @oklinthailand และ www.oklin.co.th

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top