บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนมอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
 
AIS Contact Center Development & Training Arena ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งปุ๋ยสร้างบุญ” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน AIS Contact Center Development & Training Arena ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา AIS Contact Center Development & Training Arena ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งปุ๋ยสร้างบุญ” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน AIS Contact Center Development & Training Arena ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณ ธีระยุทธ รังษีวงศ์ หัวหน้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์-นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 2,500 กิโลกรัม ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ให้กับ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชพักผลไม้ในวัดให้กลายเป็นพืชพักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี และส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่าย ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ ส่งปุ๋ยสร้างบุญ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา AIS Contact Center Development & Training Arena ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งปุ๋ยสร้างบุญ” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน AIS Contact Center Development & Training Arena ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณ ธีระยุทธ รังษีวงศ์ หัวหน้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์-นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 2,500 กิโลกรัม ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ให้กับ วัดมกุฏคีรีวัน บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 6 ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชพักผลไม้ในวัดให้กลายเป็นพืชพักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี และส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่าย ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเพื่อนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) ให้ได้วิตามินบำรุงพืชนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ที่ดีกว่าเดิม
 
-ไม่ต้องแยกน้ำ: ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มตลอดอายุการใช้งาน สามารถเทน้ำได้ไม่ต้องแยกน้ำอก
-ระบบอัตโนมัติ: เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง นวัตกรรมจากออสเตรเลีย
-ปุ๋ยแห้งร่วน: สามารถบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรได้ทันที
-ย่อยด้วยจุลินทรีย์: ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
-เครื่องสำหรับใช้ในบ้านราคา 69,000 บาท จ่ายครั้งเดียวจบค่ะ
-มีทั้งแบบใช้ในบ้านและอุตสาหกรรม รองรับทุกรูปแบบในการใช้งาน
—————————————————————————
สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top