บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา

บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ในโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา

บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด ส่งมอบปุ๋ยเข้าร่วมโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา นำปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) มอบให้วัดนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวภายในวัด และบำรุงพืชพักผลไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชน

คุณวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ และคุณนิระวัฒน์ คงแก้วผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด  ร่วมมอบปุ๋ยที่ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารภายในพี เอม ฟูด ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” จัดขึ้นที่วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด OKLIN เป็นผู้บริหารจัดการ มอบให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชพักผลไม้ในวัดให้กลายเป็นพืชพักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี และส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่าย ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

คุณวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ และคุณนิระวัฒน์ คงแก้วผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท พี เอม ฟูด จำกัด  ร่วมมอบปุ๋ยที่ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารภายในพี เอม ฟูด ผ่านโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” จัดขึ้นที่วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด OKLIN เป็นผู้บริหารจัดการ มอบให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชพักผลไม้ในวัดให้กลายเป็นพืชพักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี และส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่าย ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็ปไซต์ : www.oklin.co.th, www.premier-marketing.co.th
Facebook: oklinthailand

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top