นายกฯ เปิดงาน FTI Expo 2022 พร้อมโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นศูนย์ ZERO FOOD WASTE

นายกฯ เปิดงาน FTI Expo 2022 พร้อมโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นศูนย์ ZERO FOOD WASTE

นายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย FTI Expo 2022 เตรียมรีสตาร์ทประเทศไทย ผนึกกำลังภาคอุตสาหกรรมไทยขานรับนโยบายการเปิดประเทศ พร้อมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดัน Soft Power เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์      

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน FTI Expo 2022 (Shaping Future Industries for Stronger Thailand ) ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY หรือ BCG Economy เพื่อขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเน้นการแสดงศักยภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal พร้อมนำเสนอทิศทาง มุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ พร้อมผลักดัน Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs (Food Film Fashion Fighting และ Festiva) เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน”
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจับมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถยนต์ประเทศไทยคันนี้จะกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเต็มกำลัง และเชื่อว่าหากทุกคนจับมือกันแล้วก้าวไปพร้อมกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่อนาคตที่แข็งแกร่งกว่าเดิม จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนวัตกรรมตามบูทต่างๆ
ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการหลอมรวมทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว ONE FTI โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยเข้มแข็งกว่าเดิม
จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณงานโดยรอบ ถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นอกจากจะเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศแล้ว ยังถือเป็นการจุดพลุเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน สร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิม
สำหรับภายในงาน FTI Expo 2022 มีการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของสุดยอดผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน / การแสดงสินค้าและนวัตกรรม อัปเดตเทรนด์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม / การประชุมสัมมนา / การเจรจาธุรกิจ / การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม / นวัตกรรมอาหาร และสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ที่ผลิตโดยคนไทยและได้รับการรับรองมาตรฐาน Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ภาค

 

 

 

 

#โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อีกด้วย

#OKLIN An innovative food waste composter using biotechnology reduces the amount of food waste by 80-90% in 24 hours .Food waste in landfill produces methane, one of the gas that causes global warming. Oklin composter help reduce methane, and reduce the numbers of garbage collected per week as well as carbon footprint

สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
Instagram : oklinthailand
Website : https://www.oklin.co.th/
โทร 095-1595645 (คุณหมิว)

 

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top