กำจัดขยะเศษอาหาร ในงาน Sustainability expo 2023

กำจัดขยะเศษอาหาร ในงาน Sustainability expo 2023

บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารภายในงาน sustainability expo 2023 ซึ่งโอ๊คลินได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เข้าปีที่ 2 แล้ว โดยครั้งนี้ โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 2,073 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่อง กำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เพื่อเปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยตลอดทั้งงานได้ปุ๋ยทั้งสิ้น 352 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป
sustainability expo 2023

บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารภายในงาน sustainability expo 2023

บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารภายในงาน sustainability expo 2023 ซึ่งโอ๊คลินได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เข้าปีที่ 2 แล้ว โดยครั้งนี้ โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 2,073 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่อง กำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เพื่อเปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยตลอดทั้งงานได้ปุ๋ยทั้งสิ้น 352 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป
 
บริษัท โอ๊คลินประเทศไทย จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารภายในงาน sustainability expo 2023 ซึ่งโอ๊คลินได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เข้าปีที่ 2 แล้ว โดยครั้งนี้ โอ๊คลิน กำจัดขยะเศษอาหารไปทั้งหมด 2,073 กก. ซึ่งนำไปกำจัดลงเครื่อง กำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน เพื่อเปลี่ยนจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยตลอดทั้งงานได้ปุ๋ยทั้งสิ้น 352 กก. เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวสร้างความยั่งยืนต่อไป

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top