OKLIN รุ่น GG-600s รองรับปริมาณขยะ 0-1,650 กก./วัน กำจัดขยะเศษอาหารภายใน 24 ชั่วโมง

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนวัตกรรมจากประเทศออสเตเรีย รองรับปริมาณขยะ 0-75 กก./วัน โอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

OKLIN เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง
ระบบการทำงานของ Oklin คือ composter โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
ปุ๋ยที่ได้ออกมาจะมีค่า NPK ครบถ้วน
สามารถใส่ต้นไม้ได้เลยเพราะผ่านการย่อยโดยจุลินทรีย์สมบูรณ์แล้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย

รายละเอียดสินค้า
– เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน24 ชั่วโมง นวัตกรรมนำเข้าจากออสเตรเลีย
– ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
– ใช้เวลาย่อยสลายเพียง 24 ชั่วโมง ขยะเศษอาหารที่ใส่ลงไปจะกลายเป็นปุ๋ย โดยปริมาตรรวม 24 ชม. 
– ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ และ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
– การรับประกัน 1 ปี รวมรับประกัน การใช้งานที่ผิดวิธี (human errors)

Top