บุก True Digital Park โมเดลของการจัดการสิ่งแวดล้อม

Community mall กลางกรุงฯ ย่านสุขุมวิท True digital park ที่ให้ความสำคัญด้านนโยบาย Green Economy หนึ่งในนั้น คือ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ทำไม ภาคธุรกิจต้องคำนึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ?  รัฐบาลตั้งเป้าภายในปี 2065 จะบรรลุเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิ ซึ่ง  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่กล่าวในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อ 1 พ.ย. 2564 การประกาศท่าทีนี้ ถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชน ก็เริ่มดำเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตามกติกาสากลของโลก โครงการ True Digital Park บริหารโดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก …

บุก True Digital Park โมเดลของการจัดการสิ่งแวดล้อม Read More »