HOW TO วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์

  วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์ คือสารประกอบที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น การทำปุ๋ยไว้ใช้เองทำให้เรามั่นใจได้ว่า ปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมาบำรุงพืชผักที่เราปลูกอีกด้วย How to การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักธรรมชาติ/ปุ๋ยน้ำ ส่วนผสม น้ำตาลทรายแดง หรือ กากน้ำตาล 1 ส่วน ผลไม้ หรือ ผัก 3 ส่วน น้ำสะอาด 10 ส่วน หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน วิธีทำ ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด ละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากัน และเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว ปิดฝาให้สนิทเก็บให้มิดชิดในที่ร่ม ทิ้งไว้ 3 เดือน และเปิดใช้งาน ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง ส่วนผสม เศษผลไม้หรือเศษผัก …

HOW TO วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ Read More »