เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติ

เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติ

เครื่องกำจัดเศษอาหาร
เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติ

เครื่องกำจัดเศษอาหาร กำจัดเศษอาหารหมดสิ้น
แถมปุ๋ยคุณภาพสูงไปใช้ได้ทันที

ทำกับข้าวทานเองที่บ้านแต่ละครั้ง นอกจากต้องเหนื่อยจากการทำอาหาร การเตรียมอาหารแล้ว ยังต้องมาเหนื่อยกับการกำจัดเศษอาหารจากการทำกับข้าว กับปลาในแต่ละครั้งด้วย จะไม่กำจัดก็ไม่ได้ เพราะเศษอาหารที่สะสมอยู่ในถังขยะเป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นเหม็นที่เราไม่พึงประสงค์ ทิ้งไว้นานวันอาจจะเป็นการเรียกสัตว์น้อยอย่างเจ้าหนู แมลงสาบ แมลงวัน เข้าบ้านมารบกวนเราได้ แล้วสัตว์และแมลงเหล่านี้นี่เองที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าบ้าน อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนในบ้านได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า ขยะจากเศษอาหารนอกจากจะส่งผลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพเราด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การกำจัดเศษอาหารภายในบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในการกำจัดเศษอาหารโดยทั่วไปตามบ้านก็จะเป็นการเก็บรวบรวมนำไปทิ้งในแต่ละวัน แต่ในปัจจุบันวิถีและแนวคิดในการรักษ์โลกเข้ามา หนึ่งในแนวคิดนั้นของการกำจัดขยะคือ Zero Waste โดยการกำจัดขยะแบบ zero waste คือแนวคิดในการใช้ทรัพยากรไม่ให้เกิดขยะหรือทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดจนมีปริมาณขยะเป็นศูนย์ ก็ได้เข้ามาเผยแพร่และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของเครื่องกำจัดเศษอาหารที่เราเรียกกันว่า “ถังหมักรักษ์โลก” ขึ้น แล้วเครื่องกำจัดเศษอาหาร แบบ ถังหมักรักษ์โลก คืออะไร วันนี้ Oklin จึงอยากจะมาขอนำเสนอให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

เครื่องกำจัดเศษอาหารคืออะไร?

เครื่องกำจัดเศษอาหาร (Food Waste Disposer) แต่เดิมเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใต้ซิงค์หรือเข้ากับระบบระบายน้ำของครัว มีหน้าที่ทำลายเศษอาหารที่ผ่านมาอย่างละเอียดและรวมถึงการผสมผสานกับน้ำที่ไหลผ่านเข้าระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือเศษอาหารจะถูกบดละเอียด จากนั้นจะถูกส่งไปร่วมกับน้ำทิ้งผ่านท่อระบายน้ำออกไปยังระบบประปาท้องถิ่นต่อไป นั่นแสดงว่าขยะจากเศษอาหารของเราก็จะถูกปล่อยลงน้ำมีโอกาสสร้างมลพิษภายนอกได้อีกด้วย แต่ “ถังหมักรักษ์โลก” แบบอัตโนมัติ หรือ Oklin Composter จะไม่ใช่ถังกำจัดขยะแบบ บด ปั่น สับ แต่จะเป็นการใช้นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายเศษอาหาร จนสามารถออกมาเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใส่กับต้นไม้ได้ทันที

จะเห็นได้ว่า Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของเรานั้น นอกจากจะได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยไปใช้ในเชิงเกษตรแล้ว ยังสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้มากสุดถึง 80 – 90 % ในเวลาแค่ 24 ชั่วโมงอีกด้วย

เครื่องกำจัดเศษอาหาร

ประโยชน์ของการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter

  • ลดกลิ่นเหม็นและแมลงรบกวน : เศษอาหารที่สะสมอยู่ในถังขยะสามารถก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและดึงดูดสัตว์และแมลงมารบกวนได้ การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติจะช่วยลดปัญหานี้ที่มากวนใจได้เป็นอย่างดี

  • ลดปัญหาทางสุขภาพ : เศษอาหารที่เน่าเปื่อยอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคและแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นเอง หรือที่มาจากสัตว์และแมลงต่าง ๆ มาเป็นพาหะแล้วนำเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ การกำจัดเศษอาหารด้วยการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยป้องกันปัญหาทางสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง

  • เพิ่มความสะดวกในการจัดการเศษอาหาร : การกำจัดเศษอาหารด้วยการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติจะไม่เป็นการสะสมเศษอาหารในถังขยะเป็นระยะเวลานานเพราะเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องจะกำจัดขยะเศษอาหารให้หมดไปภายใน 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่าเป็นการกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด

  • ลดการใช้ถุงขยะพลาสติก : การกำจัดเศษอาหารด้วยการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติเป็นการกำจัดเศษอาหารในแบบละเอียดทำให้มีปริมาณเศษอาหารที่จะต้องทิ้งในถังขยะน้อยลง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ถุงขยะพลาสติกได้

  • ได้ปุ๋ยนำไปใส่ในต้นไม้ได้ฟรี ๆ : การกำจัดเศษอาหารด้วยการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติได้ผ่านการพัฒนาโดยการใช้การวิจัยทางเทคโนโลยีและการวิจัยชีวภาพในการหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาวะความเป็นกรด ด่างได้ดี ทำให้มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์เพียงครั้งเดียวตลอดการใช้งาน เพื่อทำการย่อยสลายขยะเศษอาหารผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถไปใช้ในภาคเกษตรกรรมได้

เครื่องกำจัดเศษอาหาร

การใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter

เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติมีวิธีการใช้งานที่ง่าย เพียงเปิดฝาเครื่องย่อยเศษอาหาร Oklin แล้วเทเศษอาหารที่ต้องการลงเครื่อง ปิดฝาเครื่อง เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการของผู้ใช้ และเครื่องนี้จะทำการย่อยสลายเศษอาหารที่เราใส่เข้าไปเองอัตโนมัติ เครื่องกำจัดเศษอาหาร สามารถรองรับขยะเศษอาหารได้ถึง 5 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเราสามารถเทขยะเศษอาหารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ของทอด ผัก ผลไม้ ขนมปัง เนื้อสัตว์ เปลือกไข่ กากกาแฟ เปลือกกุ้ง กระดาษทิชชู ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องทำการแยกน้ำ แยกเนื้อแต่อย่างใด

การบำรุงรักษาเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin Composter

สามารถทำได้ง่ายเพียงหมั่นทำความสะอาดบริเวณภายนอก และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต และหากมีเครื่องมีปัญหาก็สามารถติดต่อที่เรา เพื่อจัดหาคนไปช่วยดูแลความผิดปกตินั้นได้

ทั้งนี้การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศษอาหารในครัวของบ้านเรา ไม่เพียงแต่ช่วยลดกลิ่นเหม็นและประโยชน์สิ่งแวดล้อม แต่ยังเพิ่มความสะดวกในการจัดการเศษอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารหรือไม่ การลดปริมาณเศษอาหารก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยประหยัดทรัพยากรและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

หากใครที่กำลังหาเครื่องกำจัดเศษอาหารสักเครื่อง หรือต้องการหาเครื่องผลิตปุ๋ยสักเครื่อง ลองติดต่อมาที่เราได้ Oklin เพราะเราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเป็นผู้นำโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เราพร้อมจะนำพาลูกค้าของเราทุกท่านไปสู่เป้าหมายของการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องกำจัดเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top