วิธีลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหาร ช่วยลดโลกร้อน

วิธีลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหาร ช่วยลดโลกร้อน

ขยะอาหาร
ขยะอาหาร

วิธีลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหาร ช่วยลดโลกร้อน

ลดขยะอาหาร ปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกด้วย ถังย่อยเศษอาหาร Oklin

รู้หรือไม่? ว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ได้กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก เนื่องจากการที่คนเรากินอาหารอย่างน้อย 3 มื้อต่อวันต่อคน ส่งผลให้เราทุกคนกลายเป็นผู้ผลิตขยะจากอาหารจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และเศษอาหารหรือขยะอาหาร (Food waste) จากการกินเหลือ ซึ่งขยะทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อโลกของเรา หรือที่เรียกว่าปัญหาโลกร้อน (ภาวะโลกร้อน) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
จากผลสำรวจพบว่า กว่า 30% ของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดทั่วโลกในแต่ละปีนั้นกลายเป็นขยะอาหารที่สูญเปล่า และส่วนใหญ่ยังลงเอยด้วยการฝังกลบ ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม ปัญหาขยะอาหาร จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนควรตระหนักถึง

หากเรายังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแบบเดิม ๆ อย่างทุกวันนี้ ไม่เฉพาะในฐานะของผู้บริโภคเท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาขยะอาหาร แต่ร้านอาหารและผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างขยะอาหารด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจะลดขยะอาหารเพื่อช่วยลดโลกร้อนนั้น จะต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนได้สูงสุด ถึงแม้ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่อาจทำให้หมดไปได้ในทันที แต่เราสามารถช่วยกันลดขยะอาหารได้ง่าย ๆ ที่สามารถเริ่มได้ทันทีด้วยตัวคุณเอง

วันนี้ Oklin จะขอพาไปแนะนำวิธีลดขยะอาหารสำหรับร้านอาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร หรือประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ร้านอาหารสามารถลดขยะอาหาร หรือเศษอาหารได้อย่างไร

การลดขยะอาหารในร้านอาหารไม่เพียงแต่ช่วยลดการสร้างขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย มาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยลดขยะอาหารได้

 1. ลดขยะอาหาร ด้วยการวางแผน
  การวางแผนในที่นี้คือการคำนวณดูว่าในร้านอาหารของเรามีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกินความจำเป็นหรือไม่ อีกทั้งอาจลองคำนวณปริมาณลูกค้าต่อวัน และเผื่อวัตถุดิบเอาไว้อย่างเหมาะสมตามการคาดการณ์ เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบเหลือใช้จนกลายเป็นขยะอาหารในแต่ละวัน

 2. ลดขยะอาหาร ด้วยการปรับเปลี่ยนการจัดเตรียมและตกแต่งจาน
  บางครั้ง ขยะอาหารที่นอกเหนือจากเศษอาหารที่รับประทานไม่หมดแล้ว ยังมีขยะอาหารประเภทที่ลูกค้ารับประทานไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่รับประทานอีกด้วย เช่น วัตถุดิบตกแต่งจาน หรือชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์หรือผลไม้ที่ไม่นิยมในการรับประทาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยลดการสูญเสียของอาหารจนกลายเป็นขยะอาหารต่อวันได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้หากมีการปรับวัตถุดิบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะส่งผลที่ดีต่อสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

  ขยะอาหาร
 3. ลดขยะอาหาร ด้วยการเสิร์ฟปริมาณอาหารอย่างเหมาะสม
  การเลือกเสิร์ฟปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับผู้รับประทาน นอกจากจะช่วยให้ไม่มีเศษอาหารจากการรับประทานเหลือแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และการกำจัดขยะอาหารได้อีกด้วย ซึ่งอาจจะเริ่มจากการระบุไว้ในเมนูว่ามีปริมาณอาหารเท่าใดบ้าง ให้ลูกค้าสามารถเลือกปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้


 4. ลดขยะอาหาร ด้วยการบริหารจัดการของอาหารที่เหลือ
  แม้ว่าเราจะพยายามควบคุมปริมาณและคัดเลือกปริมาณวัตถุดิบและอาหารอย่างเหมาะสมแล้ว แต่ก็อาจเกิดกรณีที่มีวัตถุดิบหรืออาหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเหลือได้เช่นกัน ซึ่งการบริหารจัดการของอาหารที่เหลือให้เป็นระบบโดยจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อใช้ในเมนูอื่น การนำไปบริจาคหรือแจกจ่ายต่อไปก็เป็นอีกทางที่ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์ และช่วยกันลดขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 5. ลดขยะอาหาร ด้วยการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
  หลายคนอาจคุ้นเคยกับการคัดแยกขยะอาหารออกจากขยะประเภทต่าง ๆ และนำไปทิ้งตามบริเวณที่กำหนด แต่สุดท้ายการกำจัดขยะอาหารในปัจจุบันยังนิยมการฝังกลบซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อย่าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนที่ส่งผลให้โลกร้อนได้โดยตรง ยังมีวิธีอื่น ๆ ในการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ อย่างการนำขยะอาหารเหล่านั้นไปหมักให้กลายเป็นปุ๋ย เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร และลดก๊าซเรือนกระจกได้ ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือและเทคโนโลยี ที่เรียกว่า เครื่องกำจัดเศษอาหาร เกิดขึ้น ซึ่งเครื่องกำจัดเศษอาหารหรือขยะอาหารนี้ สามารถย่อยสลายขยะอาหารด้วยจุลินทรีย์ จนเกิดเป็นปุ๋ยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังมีความสามารถในการย่อยสลายอาหารได้เกือบทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายกระดาษทิชชู กระดาษชานอ้อย และพลาสติกประเภทย่อยสลายได้ได้อีกด้วย

ซึ่งวิธีที่เราแนะนำไปทั้ง 5 วิธีข้างต้นนี้ สามารถนำไปปรับใช้ด้วยกันได้ทั้ง 5 วิธีตามความเหมาะสม แต่อย่าลืมว่าเราไม่สามารถควบคุมการลดขยะอาหารได้อย่าง 100% ดังนั้นการกำจัดให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงถือเป็นทางออกที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

เครื่องกำจัดเศษอาหาร วิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับวิธีกำจัดขยะอาหารให้เกิดประโยชน์ด้วยการหมักเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทำเองได้ง่าย แต่อุปสรรคที่มักพบคือระยะเวลาในการหมักตัวของขยะอาหารจนกว่าจะกลายเป็นปุ๋ยได้นั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน และการจะเติมขยะอาหารเข้าไปนั้นจะต้องเติมตามรอบที่ถูกกำหนดไว้ และหากดูแลและจัดการได้ไม่ดีก็อาจส่งกลิ่นเหม็นได้ง่าย ทำให้วิธีกำจัดขยะอาหารด้วยการหมักให้เป็นปุ๋ย เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่ายุ่งยากและใช้ระยะเวลานานเกินไป วันนี้เราจะขอพาไปแนะนำให้รู้จักกับเครื่องกำจัดขยะอาหารที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และที่สำคัญสามารถเปลี่ยนขยะอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน 24 ชม.

เครื่องกำจัดขยะอาหารหรือย่อยเศษอาหาร Oklin composter เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะอาหารเป็นปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะใช้เป็นสารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล เพื่อการทำพืชสวนทางการเกษตรหรือบำรุงต้นไม้ในสวนหลังบ้าน ซึ่งเครื่องกำจัดขยะอาหารดังกล่าว ใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษในการย่อยสลาย ขยะอาหารได้โดยไม่ต้องแยกน้ำ หรือไล่น้ำออกจากอาหาร ทำให้เครื่องกำจัดขยะอาหารชนิดนี้ สามารถย่อยเศษอาหารได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ขนมปัง เนื้อสัตว์ ข้าว น้ำซุป ก๋วยเตี๋ยว ก้างปลา เปลือกไข่ ธัญพืช อาหารสำเร็จรูป อาหารหมดอายุ รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ และกระดาษทิชชูได้อย่างครอบคลุม


เครื่องกำจัดเศษอาหาร

ข้อดีของเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin composter

 • สะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่เปิดฝา นำเศษอาหารใส่เข้าไปในเครื่อง และปิดฝา เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ

 • ทิ้งได้ทุกเวลาไม่ต้องรอรอบ เครื่องจะทำการหมุนวนและหมักรวมกับจุลินทรีย์และเศษอาหารเดิมได้

 • ดูแลรักษาง่าย ค่าบำรุงรักษาต่ำ
  มีระบบประหยัดพลังงาน ทำให้ไม่เปลืองไฟและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

 • ประสิทธิภาพในการย่อยสลายอยู่ที่ 80-90% ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะอาหารได้จริง

 • เมื่อกำจัดหรือย่อยสลายได้ ก็ช่วยลดการกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้

 • มีทั้งขนาดสำหรับใช้ในบ้านเรือน โรงเรียน ร้านอาหาร สำนักงาน และภาคอุตสาหกรรม ที่มีความจุได้ตั้งแต่ 25-1650 กิโลกรัม

ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร สำหรับร้านอาหารที่มองหาวิธีลดขยะอาหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และยังช่วยโลกไปได้พร้อม ๆ กันนั้น สามารถใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารระดับอุตสาหกรรมได้ เพราะมีความจุได้มาก รองรับจำนวนเศษอาหารที่ร้านต้องคอยจัดการได้ในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีความสะอาดและปลอดภัย ด้วยระบบฆ่าเชื้อโรค ผ่านมาตรฐาน European Union Regulation นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอด ใช้เป็นปุ๋ยในแปรงผักของร้าน หรือสวนทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ อีกแง่หนึ่งทำให้ผู้บริโภคช่วยสนับสนุนการลดขยะอาหารไปได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ตระหนักถึงปัญหาของขยะอาหาร และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าเครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือย่อยขยะอาหาร Oklin composter เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงยังสามารถนำไปใช้งานในระดับบ้านเรือน โรงเรียน โรงงาน อาคารสำนักงานต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เพราะปัญหาจากขยะอาหารนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งสำคัญคือการช่วยลดขยะอาหารและวิธีในการกำจัดได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันโดยเริ่มจากตัวเรานั้น ปัญหาโลกร้อนจะดีขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องกำจัดเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top