ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

เครื่องกำจัดเศษอาหาร
เครื่องกำจัดเศษอาหาร

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

ก๊าซเรือนกระจกตัวการโลกร้อนลดได้ด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) หรือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เราสามารถวัดได้จากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกสร้างขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้กระทำ และส่งผลกระทบต่อโลกสีเขียวของเรา โดยหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมที่เกิดจากขยะเศษอาหารจำนวนมากที่มนุษย์สร้างขึ้นและปล่อยทิ้งเอาไว้ ซึ่งมีส่วนทำให้โลกของเราร้อนขึ้นอย่างชัดเจน จนทำให้ใครหลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกได้ว่าบรรยากาศและอุณหภูมิโดยรอบไม่ได้รู้สึกเย็นสดชื่นเหมือนเมื่อ 10 – 20 ปีก่อนเอาเสียเลย

แต่ในขณะเดียวกันนี้เองด้วยความที่เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลกสีเขียวของเราได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี “เครื่องกำจัดเศษอาหาร” Oklin

ขยะจากเศษอาหารหนึ่งในภัยอันตรายสาเหตุของก๊าซเรือนกระจก

หนึ่งในปริมาณขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดในโลกนี้ คือขยะที่เกิดจากอาหาร ซึ่งในหนึ่งปีขยะจากเศษอาหารทั่วโลกนั้นมีมากถึง 2.5 พันล้านตันต่อปีเลยก็ว่าได้ และรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยของเราเองในปัจจุบันนี้ ได้มีการสร้างปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า 27 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว

โดย 64% ของขยะเหล่านี้คือขยะอินทรีย์และส่วนใหญ่คือขยะเศษอาหาร หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งวิธีการทำลายขยะเศษอาหารส่วนใหญ่ที่นิยมกันนั้นหากไม่ใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร มักจะใช้วิธีการฝังกลบปล่อยให้เกิดการย่อยสลายด้วยตัวเองแทน ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ(Anaerobic Decornposition) จึงทำให้ขยะเศษอาหารเหล่านั้นเกิดการผลิตก๊าซมีเทนในระหว่างกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้โลกร้อนกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 28 เท่าเลยทีเดียว

นอกจากนี้เศษอาหารเหลือทิ้งเหล่านี้ เมื่อถูกทิ้งไว้และไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องอย่างการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร จะก่อให้เกิดการเน่าเสียทับถมและใช้เวลานานในการย่อยสลาย ซึ่งระหว่างกระบวนการเหล่านี้นอกจากจะทำให้โลกร้อนแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งบ่มเพราะเชื้อโรคและแหล่งอาหารของสัตว์พาหะนำโรคได้แทบจะเกือบทุกชนิดอีกด้วย

เครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin อีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว

เทคโนโลยีที่พัฒนาในปัจจุบันนี้ ส่งผลเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการสร้างขยะจากเศษอาหารได้ตั้งแต่ภาคครัวเรือนเลยทีเดียว ผ่านนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกับ “เครื่องกำจัดเศษอาหาร” ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยออร์แกนิก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมากมาย

โดยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin นี้จะมีหลักการทำงานที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า และจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่ถูกคัดมาโดยเฉพาะ เราสามารถใช้งานเครื่อง Oklin ในการกำจัดขยะอาหารได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

เพียงใส่ขยะอินทรีย์ ขยะมูลฝอย ที่เกิดจากชีวิตประจำวัน อย่างเช่น เศษผัก, เศษอาหาร, เปลือกผลไม้ ที่เราต้องการกำจัดทิ้งใส่ลงไปในเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin หลังจากนั้นกระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดเศษอาหารจะแปรเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้ค่อย ๆ กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยการใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin นี้จะช่วยให้เราลดการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะกระทบต่อโลกสีเขียวของเราได้อีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียว

มากกว่าการกำจัดเศษอาหารด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ

นอกเหนือจากเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin จะช่วยให้เราลดการสร้างขยะที่ไม่จำเป็น ช่วยลดการสร้างก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายของเศษอาหาร เรายังได้รับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการแปรเปลี่ยนเศษขยะ เศษอาหารของเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin อีกด้วย ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้เราสามารถนำไปใช้งานประโยชน์ได้อย่างมากมาย และยังถือเป็นการช่วยโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ตัวอย่างประโยชน์จากการใช้งานปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับจากเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin อย่างเช่น

  • สามารถปรับปรุง ปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินรอบ ๆ บริเวณบ้านอย่างเช่น ความพรุน ความร่วนซุยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของสวนผัก สวนครัว ต้นไม้ ที่เราดูแล
  • ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
  • สามารถช่วยกักเก็บสารอาหารที่พืชต้องการให้อยู่ในดินได้นานขึ้น
  • ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในดิน ช่วยให้รากต้นไม้สามารถหายใจได้อย่างสะดวก เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในดิน ช่วยให้ผักและผลไม้ ออกพืชผลอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปกับ Oklin

หากทุกความร่วมมือแม้จะเพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ได้ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Oklin เราคือผู้นำโซลูชั่นด้านการแก้ปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีเครื่องกำจัดเศษอาหาร ให้ความสำคัญกับการลดการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยเฉพาะ ทำให้เราได้ออกแบบบริการ ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท

เรามีบริการจัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหารคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำจัดเศษอาหารขนาดเล็ก ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในบ้าน สำนักงานขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องกำจัดเศษอาหารอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้งานได้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซูเปอร์มาเก็ต สำนักงาน โรงเรียน โรงแรม และ ร้านอาหาร มีบริการแนะนำตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง ตลอดไปจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสำหรับนำไปใช้งานประโยชน์ต่อได้มากมาย มั่นใจได้ถึงคุณภาพการใช้งาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกสีเขียวของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

สรุป
จะเห็นได้ว่าการใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin สามารถช่วยในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เราสร้างขึ้นได้อย่างมีคุณภาพมากเลยทีเดียว นอกจากนี้เรายังสามารถใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin เพื่อลดปริมาณขยะที่เราไม่ต้องการสร้าง ด้วยการแปรเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างลงตัว สามารถช่วยเหลือโลกสีเขียวของเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยทีเดียว

สนใจสินค้าเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top