รู้จัก Green Cone ต้นกำเนิดถังหมักรักษ์โลก
รู้จัก Green Cone ต้นกำเนิดถังหมักรักษ์โลก

รู้จัก Green Cone ต้นกำเนิดถังหมักรักษ์โลก

รูปร่างหน้าตาของถังหมักรักษ์โลก Green Cone และวิธีการใช้งาน ก่อนจะมาเป็นถังหมักรักษ์โลกอัตโนมัติในปัจจุบัน

ในการจัดการขยะตามบ้านเรือนหรือตามสถานประกอบการต่าง ๆ นอกจากจะต้องมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้แล้ว การจัดการขยะอินทรีย์แต่ละประเภท ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเช่นกัน เพราะขยะอินทรีย์เป็นขยะที่มีการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งก่อเชื้อโรค อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ที่ใช้เก็บขยะมีความสกปรกและทำความสะอาดยากอีกด้วย

หากนำขยะอินทรีย์ไปกำจัดด้วยการฝังกลบ ขยะอินทรีย์ก็จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้น Green Cone หรือ ถังหมักรักษ์โลกขึ้นมา ถังหมักชนิดนี้คืออะไร มีวิธีการทำงานอย่างไร ลองมาติดตามเรื่องราวน่าสนใจนี้ไปพร้อมกับ Oklin

จุดกำเนิดถังหมักรักษ์โลก

ถังหมักรักษ์โลก ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้สามารถนำขยะอินทรีย์ที่จัดการยาก มาหมักเอาไว้ในถังหมักรักษ์โลก เปลี่ยนขยะสดให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถนำปุ๋ยที่หมักได้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชต่อไป ดังนั้นถังหมักรักษ์โลกจึงกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกำจัด food waste หรือขยะอินทรีย์อย่างได้ผล และทำให้ขยะเหลือทิ้งไร้ค่า กลับกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อีกครั้ง

ถังหมักรักษ์โลก Green Cone มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรและใช้งานอย่างไร

ถังหมักรักษ์โลก Green Cone เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน จึงไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกซับซ้อนแต่อย่างใด เป็นถังหมักรักษ์โลกที่มีชิ้นส่วนแค่เพียง 2 ชิ้นเท่านั้น

ชิ้นแรกมีลักษณะเป็นตะกร้าที่มีช่องระบายอากาศรอบทิศทางและมีความโปร่ง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ถูกนำไปวางไว้ในหลุมดินขนาดพอดีกับตะกร้า และชิ้นที่สองจะมีลักษณะเป็นกรวยทึบแสง ที่จะนำมาครอบไว้ด้านบนของตะกร้าอีกที

โดยบริเวณปากกรวยจะมีฝาสำหรับเปิด-ปิด เพื่อใช้ในการเทขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ลงไปในถังหมักรักษ์โลก Green Cone ซึ่งหลังจากเทขยะลงไปแล้ว ก็จะต้องปิดฝาให้สนิท เพื่อให้เกิดกระบวนการการหมักภายใน Green Cone

หลักการทำงานของถังหมักรักษ์โลก คือการปล่อยให้ความชื้นจากขยะอินทรีย์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่ผ่านเข้ามา บวกกับความร้อนที่อบอยู่ภายในถังหมักรักษ์โลกและแบคทีเรียที่เจริญเติบโตอยู่ภายใน รวมทั้งมูลจากไส้เดือน หนอน และแมลงใต้ดินต่าง ๆ ที่เข้ามากินขยะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ขยะอินทรีย์เริ่มย่อยสลายและกลายสภาพเป็นปุ๋ยที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชพันธุ์

และนอกจาก ถังหมักรักษ์โลก Green Cone ต้นแบบนี้แล้ว ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ถังและตะกร้าธรรมดา ๆ ที่ใช้งานกันภายในครัวเรือน มาทำเป็นถังหมักรักษ์โลก Green Cone ได้เช่นกัน โดยจะนำถังหมักรักษ์โลกแบบประยุกต์นี้ ไปฝังลงในดินหรือไม่นำไปฝังก็ได้ แต่หากนำถังหมักรักษ์โลก Green Cone ไปฝังลงในดิน ก็จะได้ประโยชน์จากมูลของสัตว์ตัวเล็ก ๆ ในดินมากกว่าถังหมักรักษ์โลกแบบที่ไม่ได้นำไปฝังในดิน

นวัตกรรมของถังหมักรักษ์โลกยุคใหม่

เนื่องจากถังหมักรักษ์โลก Green Cone แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ถังและตะกร้าทั่ว ๆ ไป ต้องใช้เวลานานในการหมักขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ย และยังต้องมีการขุดดินลงไปเพื่อฝังถังหมักรักษ์โลกอีกด้วย ซึ่งทั้งสองสิ่งที่ว่ามานี้ ทำให้ถังหมักรักษ์โลก Green Cone ไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้งานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม บ้านทาวน์เฮาส์ หรือบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานถังหมักรักษ์โลก และเพื่อให้ไม่ต้องใช้เวลาในการหมักขยะอินทรีย์นานจนเกินไป จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติหรือเครื่องย่อยเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เวลาในการหมักขยะน้อยลงกว่าเดิม เช่น ถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของ Oklin ที่สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และหมักขยะให้กลายเป็นปุ๋ยได้ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

ด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษของ Oklin ที่เพียงเติมลงไปในถังหมักรักษ์โลกในครั้งแรกของการใช้งานครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องหมั่นเติมจุลินทรีย์ซ้ำเหมือนจุลินทรีย์ชนิดอื่น จากนั้นก็เพียงเทเศษอาหารและขยะอินทรีย์ชนิดอื่นลงไปในถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของ Oklin ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่อุดมไปด้วยสารอาหาร NPK ที่จำเป็นต่อพืช โดยหมักขยะแค่เพียง 1 วันเท่านั้น เพียงใช้งาน Oklin ก็จะทำให้การหมักขยะในถังหมักรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและต้องรอนานเป็นเดือนอีกต่อไป

ขยะอินทรีย์ที่สามารถนำมาใส่ลงในถังหมักรักษ์โลก มีอะไรบ้าง

ขยะอินทรีย์ที่จะนำมาใส่ลงไปในถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติ นั้นประกอบด้วยขยะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ขยะมูลฝอยต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ที่ใช้ในการประดับโต๊ะ, ต้นไม้ใบหญ้าที่ถอนทิ้ง, ใบไม้ที่ร่วงลงพื้น และวัชพืช
  • เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร เช่น ส้มตำ ข้าว น้ำซุป หรือเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมอาหาร เช่น เปลือกมันฝรั่ง, เปลือกไข่ และส่วนโคนของผัก
  • ขยะจากผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น กระดาษชานอ้อยหรือกระดาษทิชชู
  • ขยะเศษอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น กระดูกไก่หรือก้างปลาที่รับประทานเหลือหรือเหลือจากการเตรียมอาหาร
  • ขยะเหล่านี้สามารถนำมาใส่ลงไปในถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติได้ทั้งสิ้น เพราะเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ

หากคุณกำลังหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางรักษ์โลก ที่ใส่ใจในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนหรือขยะจากสถานประกอบการของคุณ ลองใช้งานถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของ Oklin ที่มีให้เลือกใช้ทั้งถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติสำหรับครัวเรือนและถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้คุณสามารถกำจัดขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ในปริมาณมากได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่สกปรกเลอะเทอะ

ถังหมักรักษ์โลก

เพราะถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของ Oklin มีฝาปิดที่มิดชิด ป้องกันแมลงมาไต่ตอมและป้องกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยขยะ และถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม ยังมีระบบฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับมาตรฐาน European Union Regulation ที่สามารถนำไปใช้งานกับโรงพยาบาลในยุโรปได้ เพียงเทขยะเศษอาหารที่ต้องทิ้งในแต่ละวัน ลงไปในถังหมักรักษ์โลกแบบอัตโนมัติของ Oklin คุณก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าปุ๋ยที่ใช้ในการดูแลต้นไม้หรือพืชผักในสวนของคุณ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว

สนใจสินค้าเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top