นวัตกรรมถังขยะย่อยเศษอาหาร
นวัตกรรมถังขยะย่อยเศษอาหาร

นวัตกรรมถังขยะย่อยเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์ ทำไมถึงกำจัดอาหารได้ใน 24 ชั่วโมง

ถังขยะย่อยเศษอาหารกำจัดอาหารอย่างมีคุณภาพในรูปแบบ Composting

การกำจัดขยะในปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน สามารถแบ่งแยกออกได้ตามประเภทขยะที่เราต้องการกำจัดเป็นหลัก โดยสำหรับขยะจากเศษอาหารที่เป็นขยะประเภทขยะอินทรีย์ หนึ่งในวิธีการกำจัดขยะที่นิยมมากที่สุดก็คือ กระบวนการหมักและเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ (Composting) และยังได้ถูกต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการกำจัดอาหารประเภทนี้ให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า “ถังขยะย่อยเศษอาหาร” ที่มีขั้นตอนใช้งานง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน สามารถกำจัดเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ทำความรู้จักกับกระบวนการ Composting นวัตกรรมในถังขยะย่อยเศษอาหาร

Composting หรือ กระบวนการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้กลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นหนึ่งในวิธีการกำจัดขยะเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธีด้วยกัน ซึ่งกระบวนการนี้เองที่เป็นวิธีทำงานหลักของนวัตกรรมถังขยะย่อยเศษอาหาร ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยกระบวนการหมักในถังขยะย่อยเศษอาหาร จะใช้การหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition) เป็นกระบวนการที่จุลินทรีย์ชนิดที่สามารถดำรงชีพโดยใช้ออกซิเจน จะได้รับสารอาหารจากขยะอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วก่อให้เกิดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการย่อยสลายขยะอินทรีย์ภายในถังย่อยเศษอาหารเหล่านั้นให้แปรเปลี่ยนกลายเป็นแร่ธาตุ ได้ออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่มีคุณสมบัติดีและมีองค์ประกอบของไนเตรตและซัลเฟต เป็นแร่ธาตุที่มีสีดำ มีความแห้ง และยังมีคุณค่ามากมายที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถังขยะย่อยเศษอาหารกับการคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้กลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ก็คือชนิดของจุลินทรีย์ที่เรานำมาใช้ในกระบวนการหมัก ถึงแม้ว่าเราจะสามารถเลือกใช้จุลินทรีย์ที่สามารถหาได้ทั่วไปตามธรรมชาติก็ตาม ก็อาจจะส่งผลให้ระยะเวลาการหมักและกลายเป็นปุ๋ยนั้นนาน 5 – 7 วันเลยทีเดียว

แต่สำหรับ ถังขยะย่อยเศษอาหาร Oklin ของเราที่สามารถแปรเปลี่ยนเศษขยะอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพได้ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากการคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษมาโดยเฉพาะ ซึ่งตัวอย่างจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่เครื่องย่อยเศษอาหารนิยมใช้งานในการกำจัดขยะจากเศษอาหารนั้นได้แก่

  • จุลินทรีย์แบคทีเรีย (Bacteria) ในถังขยะย่อยเศษอาหารมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการหมัก มีบทบาทในการย่อยสลายขยะอินทรีย์และปลดปล่อยธาตุอาหารที่สำคัญในดิน

  • จุลินทรีย์เชื้อรา (Fungi) ในถังขยะย่อยเศษอาหารมีจุดเด่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ไว พร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ กำจัดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืช และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย

  • ยีสต์ (Yeast) ในถังขยะที่ใช้ทำหน้าที่ย่อยเศษอาหารมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนน้ำตาลในขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ มีประโยชน์ในการปลดปล่อยวิตามินและฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อดินและพื้น

  • เชื้อราเส้นใย (Mold) ในถังขยะย่อยเศษอาหารหนึ่งในชนิดจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศที่จะช่วยในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ พบเห็นได้บ่อยในปุ๋ยหมัก

  • แอคติโนมัยซีส ช่วยเครื่องย่อยเศษอาหารในการทำหน้าที่ย่อยขยะอินทรีย์สาร จำพวก เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ให้กลายเป็นปุ๋ย

  • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในถังขยะย่อยเศษอาหารสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และยังช่วยสร้างอาหารเสริม วิตามินและกรดอะมิโน ที่สำคัญต่อดินและพืช

  • โพรโทซัว (Protozoa) ในถังขยะย่อยเศษอาหารมีคุณสมบัติที่ช่วยในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันของนวัตกรรมไฟฟ้าในถังขยะย่อยเศษอาหาร

เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร นอกจากจะมีองค์ประกอบสำคัญของจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษแล้ว ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เป็นการทำงานควบคู่กันด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตและกำจัดเศษขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแปรเปลี่ยนเศษขยะอาหารภายในถังขยะย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะประกอบไปด้วยกัน 2 ส่วนที่สำคัญได้แก่

  • ระบบควบคุมอุณหภูมิ ในนวัตกรรมถังย่อยเศษอาหารนั้นได้ถูกออกแบบมาให้มีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม แก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้สามารถแปรเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารภายในเครื่องถังขยะย่อยเศษอาหารได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

  • ระบบแกนหมุน ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร แกนหมุนจะคอยทำหน้าที่คลุกเคล้าหมุนพาเศษอาหารภายในถังขยะย่อยเศษอาหารอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เศษอาหารและปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานทำหน้าที่ย่อยสลายซึ่งกันและกันตลอดเวลา พร้อมกับช่วยให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดการแข็งตัวบางส่วนเกิดการแบ่งสลายตัวเป็นก้อนเล็ก ๆ ด้วยแรงหมุน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

กำจัดเศษขยะอาหารได้ใน 24 ชั่วโมงไปกับผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะประสิทธิภาพในการกำจัดเศษขยะอาหารนั้นขึ้นอยู่กับถังขยะย่อยเศษอาหารที่เราใช้งาน การเลือกใช้งานถังย่อยเศษอาหารเราจึงควรเลือกผู้ให้บริการคุณภาพโดยตรง เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานเครื่องย่อยและกำจัดเศษอาหารของเรานั้น จะสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ไร้กังวลเรื่องปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังการใช้งาน Oklinthailand เราคืออีกหนึ่งผู้ให้บริการถังขยะย่อยเศษอาหารคุณภาพ จัดจำหน่ายเครื่องย่อยสลายเศษอาหารหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องย่อยอาหารขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานภายในภาคครัวเรือน สำนักงาน ไปจนถึงถังขยะย่อยเศษอาหารอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับการกำจัดเศษอาหารได้ในปริมาณมาก พร้อมกันนี้เรายังมีบริการอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีการแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้ถูกวิธีโดยเฉพาะการแยกขยะจากเศษอาหารที่เป็นประเภทขยะอินทรีย์โดยเฉพาะ

ถังขยะย่อยเศษอาหาร oklin
เรามีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องย่อยสลายเศษอาหารโดยตรง สามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจเลือกใช้งาน มั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าทุกการใช้งานของเรานั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดเศษขยะให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพภายใน 24 ชั่วโมงอย่างแน่นอน

เราจะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานของถังขยะย่อยเศษอาหารประกอบไปด้วยกันหลากหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันของ เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าและจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ ที่จะเข้ามาช่วยในการกำจัดเศษขยะจากอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพด้วยเครื่องถังขยะย่อยเศษอาหาร ที่นอกจากจะเป็นการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ช่วยโลกสีเขียวของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้ว เรายังสามารถนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเครื่องย่อยสลายเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

สนใจสินค้าถังขยะย่อยเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top