“เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน(OKLIN) จัดโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ”ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต่อยอดแหล่งอาหารให้ชุมชน

“เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน(OKLIN) จัดโครงการ“ส่งปุ๋ย สร้างบุญ”ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต่อยอดแหล่งอาหารให้ชุมชน

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” ณ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา นำปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) มอบให้วัดนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวภายในวัด และบำรุงพืชพักผลไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชน

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ ผู้บริหารบริษัทโอ๊คลิน (OKLIN) ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” จัดขึ้นที่วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน ประเทศไทย จำกัด (OKLIN Thailand) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน (OKLIN) ในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ ตลาดดีดีมาร์เช่ ร้าน Ari cafe และ บริษัท ทูซู ไทยนำ จำกัด สนับสนุนโครงการ ด้วยการร่วมถวายปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารด้วยนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มอบให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปบำรุงพื้นที่สีเขียวและพืชพักผลไม้ในวัดให้กลายเป็นพืชพักผลไม้ที่ปลอดสารเคมี และส่งต่อเป็นแหล่งอาหารแจกจ่าย ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ส่งปุ๋ย สร้างบุญ” โดย บริษัท โอ๊คลิน ร่วมกับลูกค้าพาร์ทเนอร์ถวายปุ๋ยรวมกว่า 500 กก. ซึ่งย่อยมาจากขยะเศษอาหารจำนวนกว่า 3,000 กก. สำหรับการถวายปุ๋ยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบำรุงพืชพักผลไม้ให้กลายเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมีแล้ว ยังถือเป็นการสร้างอากาศที่ดีภายในวัด ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีอีกด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @oklinthailand
เว็ปไซต์ : www.oklin.co.th
Facebook: oklinthailand
Instagram : oklinthailand

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top