รู้หรือไม่ ?? โอ๊คลิน OKLIN เครื่องย่อยขยะเศษอาหาร คัดเลือกสายพันธ์พิเศษ

รู้หรือไม่ ?? โอ๊คลิน OKLIN เครื่องย่อยขยะเศษอาหาร คัดเลือกสายพันธ์พิเศษ

-คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีในธรรมชาติ
-วิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธ์ที่ดีที่สุด
-ช่วยในการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว
ย่อยได้หลากหลายและมีความแข็งแรง
ไม่ต้องเติมจุลินทรีเพิ่มตลอดอายุการใช้งาน

 

——กลุ่มจุลินทรีย์ที่สำคัญในการทำเกษตรกรรม——-

จุลินทรีย์แบคทีเรีย (Bacteria)

จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ ที่รวมตัวกันอยู่ในกองปุ๋ยหมัก มักมีลักษณะรูปร่างของจุลินทรีย์เป็นแบบง่ายๆ 3 รูปร่าง คือ กลม เป็นท่อน และเป็นเกลียว มีบทบาทอย่างมากในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารที่สำคัญให้กับพืช

 

จุลินทรีย์ กลุ่มที่เป็นเชื้อรา (Funji)

จุลินทรีย์กลุ่มเชื้อรามักจะพบในกองปุ๋ยหมักเสมอ มักจะพบเติบโตในช่วงแรกๆ ของการหมักกองปุ๋ย มีประโยชน์ในการย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงในระยะแรกๆ

 

จุลินทรีย์เชื้อรา กลุ่มยีสต์ (Yeasts)

ยีสต์ เป็นเชื้อราซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพเซลล์เดียว ยีสต์ทำให้เกิดกระบวนการหมักโดยจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ปกติยีสต์จะอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุที่หมัก โดยจะเป็นฟองที่ลอยเป็นฝ้าอยู่ที่ผิวของน้ำหมัก
จุลินทรีย์เชื้อรา กลุ่มที่เป็นราเส้นใย
จะมีการดำรงชีวิตแบบหลายเซลล์ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะการเจิญเติบโตเป็นเส้นใย เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ พบเห็นอยู่ที่ริมผิวหน้าของน้ำหมักหรือปุ๋ยหมัก

 

จุลินทรีย์แอคติโนมัยชิท

เป็นจุลินทรีย์จำพวกเซลล์เดียว ที่มีลักษณะคล้ายคลึงทั้งแบคที่เรียและเชื้อรา การเจริญเติบโตจะต้องอาศัยอากาศและออกซิเจนในอุณหภูมิ 65-75 องศาเซสเซียส เชื้อแอคโนมัยชิทนี้มีบทบาทที่สำคัญในการย่อยอินทรีย์สาร เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน และโปรตีน
จุลินทรีย์ที่เป็น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
แตกต่างจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นตรงที่มีคลอโรฟิลล์ มักเห็นเซลล์เป็นสีเขียว ดังนั้นคลอโรฟิลล์จึงเจริญเติบโตได้ดีในนาข้าว พึ่งพาอยู่กับแหนแดง ทำให้แหนแดงเป็ยปุ๋ยพืชสดอย่างดีในนาข้าว

 

จุลินทรีย์ โปรโตซัว (Protozoa)

โปรโตซัว เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่จัดได้ว่ามีความสำคัญมากในระบบนิเวศ จุลินทรีย์โปรโตซัวมีความสำคัญมากเพราะสามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรนำเอาจาวปลวก มาหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปย่อยสลายฟางข้าวในนาและทำปุ๋ยหมัก

#ปุ๋ยหมัก #เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย #โอ๊คลิน #OKLIN

สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook page: oklinthailand
Line official: @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
Instagram: oklinthailand
โทร 095-1595645 (คุณหมิว)

Top