นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022

นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022

นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022
บทบาทของภาครัฐในการเร่งมาตรการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และท่าทีต่อความท้าทายล่าสุด ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นอย่างไร มีประเด็นเร่งด่วนใดที่ต้องเร่งขับเคลื่อน และต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหน
ฟังปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ความมุ่งมั่นและการลงมือทำของไทย ในฐานะประธาน APEC เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและความเสียหายต่อธรรมชาติ (Thailand’s Commitments and Actions as the APEC Chair to Combat the Dual Challenges of Climate Change and Nature Losses)”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และการกล่าวถ้อยแถลงในเรื่องนี้
โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#AcceleratingBusinessSolutions ร่วมติดตามข้อมูลล่าสุดของเรื่องนี้ และพลังของภาคเอกชนและสมาชิก GCNT กว่า 110 องค์กร ที่จะร่วมกันหาทางออกทีเป็นรูปธรรม วัดผลได้ และขยายสู่ทางออกระดับประเทศ ในงานแห่งปี GCNT Forum 2022 : Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Challenges
2 พ.ย 2565 เวลา 9.30 – 17.00 น.
ดูกำหนดการประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่
หรือสแกน OR Code

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top