คุณณัฐกานต์ เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณณัฐกานต์ เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : UN CLIMATE CHANGE CONFERENC UAE 2023 ,THAIALND PAVILION ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ The influence of Higher Education in Driving Innovation toward achieving net zero ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : UN CLIMATE CHANGE CONFERENC UAE 2023 ,THAIALND PAVILION ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ The influence of Higher Education in Driving Innovation toward achieving net zero ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : UN CLIMATE CHANGE CONFERENC UAE 2023 ,THAIALND PAVILION ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ The influence of Higher Education in Driving Innovation toward achieving net zero ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนร่วมเสวนาในงาน Cop28 UAE : UN CLIMATE CHANGE CONFERENC UAE 2023 ,THAIALND PAVILION ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ The influence of Higher Education in Driving Innovation toward achieving net zero ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
COP ย่อมาจาก Conference of the Parties เป็นการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา (แต่เนื่องจากการ ระบาดของโควิด-19 การประชุมในปีที่แล้วจึงถูกเลื่อนไป) และถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยน าปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่ระดับโลก
การประชุมประเทศภาคี (Conference of the Parties) ครั้งที่ 28 หรือการประชุม COP28 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (UN Climate Change Conference) ขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี สุลต่าน บิน อาห์เหม็ด อัล จาเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทบริหารธุรกิจน้ำมัน เป็นประธานการประชุม และมีรัฐบาลกว่า 200 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
ประเด็นสำคัญที่ COP28 จะมุ่งเน้นได้แก่
– เร่งดำเนินการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนปี 2593
– พลิกโฉมการเงินสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศให้ประเทศที่ยากจนและดำเนินการในข้อตกลงใหม่สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
– มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบต่อธรรมชาติและผู้คน
– ให้ COP28 เป็นการประชุมที่ครอบคลุมในประเด็นปัญหามากที่สุด
 
COP ย่อมาจาก Conference of the Parties เป็นการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา (แต่เนื่องจากการ ระบาดของโควิด-19 การประชุมในปีที่แล้วจึงถูกเลื่อนไป) และถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยน าปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่ระดับโลก การประชุมประเทศภาคี (Conference of the Parties) ครั้งที่ 28 หรือการประชุม COP28 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (UN Climate Change Conference) ขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี สุลต่าน บิน อาห์เหม็ด อัล จาเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรรษัทบริหารธุรกิจน้ำมัน เป็นประธานการประชุม และมีรัฐบาลกว่า 200 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ประเด็นสำคัญที่ COP28 จะมุ่งเน้นได้แก่ - เร่งดำเนินการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนปี 2593 - พลิกโฉมการเงินสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศให้ประเทศที่ยากจนและดำเนินการในข้อตกลงใหม่สำหรับประเทศกำลังพัฒนา - มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบต่อธรรมชาติและผู้คน - ให้ COP28 เป็นการประชุมที่ครอบคลุมในประเด็นปัญหามากที่สุด บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน
สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top