ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้จำหน่ายเครื่องกำจัดขยะอาหาร Oklin (ประเทศไทย)

เครื่องกำจัดขยะ Oklin เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถังหมักรักษ์โลกที่ใช้ได้จริง

โอ๊คลิน (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการย่อยขยะอาหาร เปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง โดยมุ่งมั่นที่จะกำจัดเศษอาหารให้ได้ปริมาณมากที่สุด

ทั้งนี้โอ๊คลินมีการจัดกิจกรรมรักษ์โลกมากมาย เพื่อแสดงถึงจุดยืนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะเศษอาหาร
จัดกิจกรรมปลูกผักและปลูกต้นไม้ หรือมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องย่อยเศษอาหารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ปลูกต้นไม้และพืชผัก และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย

Top