March 18, 2024

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ True digital park ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน True digital park ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (อบต.บางปลา) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กิโลกรัม ซึ่งรับมอบโดย นายพศิน ภูแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และตัวแทนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีบางปลา กว่า 100 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน กลุ่มสตรีบางปลา ในปัจจุบัน มีชาวไทยพุทธ และ …

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ Read More »

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน โครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน”นำทีมโดย คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมนีรารีทรีท  และคุณ ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหาร ติดตั้งเครื่องและกำจัดขยะเศษอาหารในโรงแรม ย่อยสลายเป็นวิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม รับมอบโดย คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง และสมาชิก กว่า 20 คน พร้อมทั้ง คุณเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คุณสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม neera retreat hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเตรียมพร้อมและการแบ่งปันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองจาก …

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน Read More »

Top