บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ทาโร่ บริษัทที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความยั่งยืน ด้วยการมอบวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม ที่ผ่านการแปรรูปขยะอาหารรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆส่วนเกินในไลน์การผลิต ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงสวนผัก ลดการใช้สารเคมี ทาง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้วิตามินบำรุงพืชนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป โดย “สวนปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม …

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง Read More »