สุขสยาม “สุขรักษ์โลก” 🌍 สุขสยาม ไอคอนสยาม มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารให้กับ (สำนักงาน กปร.)

#OKLINZEROFOODWASTE สุขสยาม “สุขรักษ์โลก” 🌍 สุขสยาม ไอคอนสยาม โดยโอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะเศษอาหารเพื่อทำเป็นปุ๋ย ซึ่งมี คุณ ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารในโครงการ มอบปุ๋ยให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จำนวน 500 กก. สำหรับใช้ในพื้นที่สีเขียวกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแล   . 🌿“โครงการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยการนำขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยจากโอ๊คลินเพื่อส่งต่อเป็นปุ๋ยให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ด้วยเครื่องกำจัดขยะอาหาร รุ่น GG-10 สามารถกำจัดขยะเศษอาหาร 25 กก./วัน และ รุ่น GG-100 สามารถกำจัดขยะเศษอาหาร 240 กก./วัน ติดตั้งที่ไอค่อนสยามเพื่อการกำจัดที่ต้นทางลดการขนถ่าย   #กำจัดเศษอาหารต้องโอ๊คลิน #โอ๊คลินเศษอาหารดียังไง -ไม่ต้องแยกน้ำ: ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มตลอดอายุการใช้งาน สามารถเทน้ำได้ไม่ต้องแยกน้ำอก -ระบบอัตโนมัติ: เป็นปุ๋ยภายใน24 ชั่วโมง นวัตกรรมจากออสเตรเลีย -ปุ๋ยแห้งร่วน: สามารถบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรได้ทันที -ย่อยด้วยจุลินทรีย์: ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ …

สุขสยาม “สุขรักษ์โลก” 🌍 สุขสยาม ไอคอนสยาม มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารให้กับ (สำนักงาน กปร.) Read More »