OKLIN กำจัดขยะเศษอาหารเป็นศูนย์ | เพื่อนบ้านอารีย์

แล้วกับงาน งานแลกเสือผ้า Your Neighbor Clotheswap ครั้งที่ 7 จบไปแล้วกับงาน งานแลกเสือผ้า Your Neighbor Clotheswap ครั้งที่ 7 เรามาลัดวงจร Fast Fashion ด้วยการเอาเสื้อผ้าที่สะอาด สภาพดี มาแลกกับคนในงานไปใส่ฟรี ๆ งานครั้งนี้โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการขยะในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางโอ๊คลินและเพื่อนบ้านอารีย์กำจัดขยะเศษอาหารในงานได้ 15 กก. เพื่อย่อยลสวยกลายเป็นปุ๋ย และรับปุ๋ยกลับบ้าน เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงจากขยะเศษอาหาร ใช้สำหรับบำรุงต้นไม้ อีกทั้งในงานในยัง Work Shop ดีไซน์ถุงปุ๋ย สร้างไอเดียของตัวเองอีกด้วย เรามาลัดวงจร Fast Fashion ด้วยการเอาเสื้อผ้าที่สะอาด สภาพดี มาแลกกับคนในงานไปใส่ใส่ฟรี ๆ กันเช่นเดิม แต่ครั้งนี้ เราจะตั้งโต๊ะ Round Table ชวนให้ทุกคนมาถกเถียงถึงปัญหาเสื้อผ้าล้นโลกไปด้วยกัน เราจะได้เก็บข้อมูลทำกิจกรรมต่อ ๆ ไปนะครั้งนี้ปลื้มใจกว่าครั้งก่อน ๆ เพราะเรามีโครงการ VI-Ari สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมและชุมชน มาเป็นผู้สนับสนุนด้วย …

OKLIN กำจัดขยะเศษอาหารเป็นศูนย์ | เพื่อนบ้านอารีย์ Read More »