วิธีใช้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน #OKLIN

วิธีใช้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน #OKLIN Convert Food to Fertilizer within 24 Hours in Easy Steps 1.เปิดฝา ใช้จุลินทรีย์ในการย่อย รองรับขยะเศษอาหาร 0-5 กก./วัน Open the lid. Microorganisms are used for decomposition. Able to process up to 5 kg. of food per day. 2.เทเศษอาหาร สามารถใส่ น้ำซุป น้ำแกงได้ ใส่เศษอาหารได้หลากหลาย Discard your food waste. This food composter can handle variety of …

วิธีใช้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน #OKLIN Read More »