March 2, 2023

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร?

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร? การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรสุริยะ แต่ตั้งแต่ทศวรรษ 1800 เป็นต้นมากิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลก ดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ตัวอย่างของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน สิ่งเหล่านี้มาจากการใช้น้ำมันในการขับขี่รถยนต์หรือถ่านหินเพื่อให้ความร้อนแก่อาคาร เป็นต้น การแผ้วถางที่ดินและป่าไม้สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน การฝังกลบขยะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่สำคัญ พลังงาน, อุตสาหกรรม, การขนส่ง, อาคาร, เกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน อยู่ในบรรดาตัวปล่อยก๊าซหลัก การเพิ่มขึ้นของภาวะโลกร้อนมีความสำคัญ ในรายงานของสหประชาชาติ นักวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจสอบของรัฐบาลหลายพันคนเห็นพ้องต้องกันว่าการจำกัดอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5°C จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดและรักษาสภาพอากาศให้น่าอยู่ แต่นโยบายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันทำให้เห็นว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง 2.8 องศา ภายในสิ้นศตวรรษนี้ การปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากทุกส่วนของโลกและส่งผลกระทบต่อทุกคน แต่บางประเทศผลิตได้มากกว่าที่อื่น ประเทศที่ปล่อยก๊าซน้อยที่สุด 100 ประเทศสร้างก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 3 ของการปล่อยทั้งหมด 10 ประเทศที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดคิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ ทุกคนต้องดำเนินการด้านสภาพอากาศ แต่ผู้คนและประเทศที่สร้างปัญหามากกว่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าที่จะต้องดำเนินการก่อน   เราเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ แต่รู้วิธีแก้ปัญหามากมายแล้ว โซลูชันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวนมากสามารถให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในขณะที่ปรับปรุงชีวิตของเราและปกป้องสิ่งแวดล้อม …

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร? Read More »

ปัญหาขยะเศษอาหาร และ ตัวเลือกในการจัดการขยะเศษอาหาร

ปัญหาขยะเศษอาหาร เศษอาหารทั้งโลกมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นประเทศ จะถือเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 3 รองจาก  จีน และ สหรัสอเมริกา เศษอาหารเมื่อเทียบเป็นพื้นที่ของประเทศซึ่งจะทำให้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 รองจากประเทศรัฐเซีย กว่าจะได้อาหาร 1 จาน 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกกลายเป็นขยะ ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า และสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ในขณะที่คนกว่า 830 ล้านคนทั่วโลกกลับประสบภาวะอดอยาก สำหรับประเทศไทย กว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร คนไทย 1 คนสร้างขยะอาหารสูงถึง 254 กิโลกรมต่อปีเลยทีเดียว 64% คือขยะเศษอาหาร ประเทศไทยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี มีรายงานว่าปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง 64% เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอย 9,000 ตัน/วัน ในจำนวนนี้มีขยะอาหารมากถึง …

ปัญหาขยะเศษอาหาร และ ตัวเลือกในการจัดการขยะเศษอาหาร Read More »

ปลูกต้นอะไรดี? ต้นไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) จริงหรอ

กรีนคาร์บอน เป็นคาร์บอนที่ดูดซับโดยต้นไม้ ผืนป่า รวมถึงผืนดินที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของ “พืช” และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญไม่แพ้บลูคาร์บอนที่จะกักเก็บไว้ในระบบนิเวศชายฝั่ง แหล่งดูดซับกรีนคาร์บอนที่ทรงพลังที่สุดคือ “ป่า” เพราะมีอายุยืนนาน และนอกจากนี้ยังมีเศษซากใบไม้ต่าง ๆ ที่ถูกร่วงอยู่ตามผืนป่าจะสะสมคาร์บอนเป็นระยะเวลานานหลากหลายปี.. พืชและผืนป่าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการหมุนเวียนคาร์บอน ในขณะเดียวกัน “ป่า” สามารถสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนมาก เพราะฉะนั้นการปลูกป่าและการฟื้นคืนพื้นที่ของป่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บ “กรีนคาร์บอน” ได้มากขึ้น ใน 1 ไร่ พรรณไม้แต่ละชนิดสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่าไหร่ ต้นพะยูง 100 ต้น/ไร สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 1.36-2.16 ตันคาร์บอน/ไร่/ปี ต้นยูคาลิปตัส 267 ต้น/ไร สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 3.15-6.09 ตันคาร์บอน/ไร่/ปี ต้นกระถินเทพา 178 ต้น/ไร สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 4.00-6.09 ตันคาร์บอน/ไร่/ปี ต้นโกงกาง 711 ต้น/ไร สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 0.77-6.49 ตันคาร์บอน/ไร่/ปี ต้นยางพารา 144 ต้น/ไร สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 4.22 …

ปลูกต้นอะไรดี? ต้นไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) จริงหรอ Read More »

ไขข้อสงสัย เครื่องโอ๊คลินมีไว้ทำอะไร

ขยะเศษอาหารเป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงทำให้ผู้คนต่างเริ่มรณรงค์คิดทำประโยชน์จากขยะเศษอาหารด้วยวิธีง่ายๆ เช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในครัวเรือน แต่โดยปกติแล้วกระบวนการหมักขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์นั้นค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอน และใช้เวลานานเป็นเดือน ที่สำคัญคืออาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย)  จึงได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดเป็น Oklin Composter เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ภายใน 24 ชั่วโมงขึ้น Oklin Composter ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายเศษอาหาร สามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้มากสุดถึง 80-90% ในเวลาแค่ 24 ชั่วโมง โดยใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาวะความเป็นเกลือหรือความเป็นกรดสูงได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องคอยดูแลรักษา แตกต่างจากจุลินทรีย์ชนิดอื่น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สามารถนำไปใช้บำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำการเกษตร โดยนำไปผสมกับดินในอัตรา ปุ๋ย 1 ส่วนต่อดิน 10 ส่วนหรือใช้โรยบนผิวดินปริมาณไม่มากก็ได้ ซึ่งปริมาณของปุ๋ยในแต่ละการผลิตขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์และปริมาณของขยะเศษอาหาร ตัวเครื่องมีหลายหลายขนาดสำหรับการใช้งานตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยปุ๋ยที่ได้จะอยู่ที่ปริมาณประมาณ 10% – 20% ของขยะเศษอาหารที่ใส่เข้าไป นอกจากนี้ Oklin Composter ยังมีระบบ Hygienization สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน European …

ไขข้อสงสัย เครื่องโอ๊คลินมีไว้ทำอะไร Read More »

คุณจะได้อะไรจากโอ๊คลิน เครื่อยย่อยขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

เครื่องย่อยขยะเศษอาหารโอ๊คลิน สามารถใส่อาหารประเภทน้ำได้จริงหรือไม่ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน สามารถรองรับขยะเศษอาหารได้ถึง 5 กก./วัน ซึ่งอาหารที่จะนำมาเทลงเครื่องไม่จำเป็นต้องมีการแยกน้ำ หรือ ไม่ล้างน้ำเพื่อขจัดความเค็มออก สามารถเทลงเครื่องย่อยขยะเศษอาหารได้เลย ซึ่งในปริมาณการเทต่อวันต้องไม่เกิด 5 กก. รวมทั้งน้ำและเนื้อของขยะเศษอาหาร และสามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผักผลไม้ ขนมปัง เนื้อสัตว์ ข้าว อาหารแกง ก๋วยเตี๋ยว ก้างปลา เปลือกไข่ ธัญพืช/ขนม ส้มตำปู กากกาแฟ เปลือกกุ้ง แผงไข่ รวมไปถึงกระดาษทิชชู่  ซึ่งเครื่องโอ๊คลินสามารถกำจัดขยะเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย   การใช้งานเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน 1.เปิดฝาเครื่องย่อยเศษอาหารโอ๊คลิน 2.เทเศษอาหารที่ต้องการลงเครื่องได้เลย 3.ปิดฝาเครื่องย่อยเศษอาหาร ในกระบวนการเทเศษอาหารเครื่องย่อยเศษอาหารโอ๊คลินเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติซึ่งจะไม่มีปุ่มกดให้ยุ่งยาก ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องของการลืมกดปุ่มเริ่มทำงานใดๆ อีกทั้งเครื่องยังมีระบบฟังชั่นการทำงานอัตโนมัติและระบบประหยัดพลังงานที่มาในเครื่องอีกด้วย โดยกระบวนการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย หรือ ปุ๋ย หมักดังกล่าว ใช้กระบวนการย่อยโดยจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษในการย่อย และในการเติมจุลินทรีย์เติมเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวและไม่ต้องเติมเพิ่มตลอดอายุการใช้งาน   โอ๊คลินสร้างความยั่งยืนและช่วยโลกได้อย่างไร คุณรู้หรือไม่? ว่าขยะเศษอาหารเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดก๊าสมีเทน ซึ่งมีความรุนแรงกว่าก๊าสคาร์บอนไดออกซ์ถึง 28 เท่า เป็นก๊าซที่ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก และทำให้โลกร้อนขึ้น จากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า …

คุณจะได้อะไรจากโอ๊คลิน เครื่อยย่อยขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง Read More »

Top