เคล็ดลับดูแลบ้าน สำหรับแม่บ้านมือใหม่

1.ถังแยกขยะ แยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะเมื่อแยกขยะที่รีไซเคิลได้ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง ใช้งบเพื่อการกำจัดขยะน้อยลง สามารถนำงบไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอย่างสามารถขาย และช่วยเพิ่มรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ากระเป๋าด้วย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง 2. โอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย oklin composter เป็นการกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้ cr. www.oklinthailand.com 3.หุ่นยนต์ดูดฝุ่น สะดวกในการใช้งาน มาพร้อมกับความสะดวกสบาย ที่ทำให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดแบบเดิมๆที่การถู เป็นการถูซ้ำๆ ย้ำความสกปรก ทับถมกันไปเรื่อยๆ มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า Oklin เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ที่รักษ์โลกและห่วงใยสิ่งแวดล้อม #กำจัดเศษอาหารต้องโอ๊คลิน #โอ๊คลินเศษอาหารดียังไง -ไม่ต้องแยกน้ำ: ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มตลอดอายุการใช้งาน …

เคล็ดลับดูแลบ้าน สำหรับแม่บ้านมือใหม่ Read More »