เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จับมือ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ส่งมอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ในป่า เนื้อหา : เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ร่วมกับ 101 True digital park จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” ด้วยการมอบสารบำรุงดิน หรือ ปุ๋ยน้ำหนัก  3,000 กิโลกรัม ซึ่งมาจาการกำจัดขยะเศษอาหาร 17,647 กิโลกรัม มอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ ผู้บริหารบริษัทโอ๊คลิน (OKLIN) ประเทศไทย และ(ผู้แทนจากทรู) ร่วมมอบปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหาร ให้แก่ นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สำหรับ โครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท …

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “ฟื้นฟูป่า ลดคาร์บอน” มอบปุ๋ยที่ผลิตจากเศษอาหารให้ กระทรวงทรัพย์ฯใช้ดูแลต้นไม้ในป่า Read More »